A citation-based method for searching scientific literature

Atsuko Kasahara, Luca Scorrano. Trends Cell Biol 2014
Times Cited: 245Yun Luan, Sun Chao, Zhi-Ye Ju, Jue Wang, Xia Xue, Tong-Gang Qi, Guang-Hui Cheng, Feng Kong. Int Immunopharmacol 2015
Times Cited: 28
List of shared articlesTimes cited

Pulmonary arterial hypertension and flavonoids: A role in treatment.
Jialing Wang, Hailong Li, Tian Xia, Jun Feng, Ru Zhou. Chin J Physiol 2021
0