A citation-based method for searching scientific literature

Atsuko Kasahara, Luca Scorrano. Trends Cell Biol 2014
Times Cited: 245Shuai Zhang, Ting Yang, Xiaomao Xu, Meng Wang, Linye Zhong, Yuanhua Yang, Zhenguo Zhai, Fei Xiao, Chen Wang. BMC Pulm Med 2015
Times Cited: 29
List of shared articlesTimes cited

Pulmonary arterial hypertension and flavonoids: A role in treatment.
Jialing Wang, Hailong Li, Tian Xia, Jun Feng, Ru Zhou. Chin J Physiol 2021
0