A citation-based method for searching scientific literature

H Zhang, Y Gao, F Jiang, M Fu, Y Yuan, Y Guo, Z Zhu, M Lin, Q Liu, Z Tian, H Zhang, F Chen, T K Lau, L Zhao, X Yi, Y Yin, W Wang. Ultrasound Obstet Gynecol 2015
Times Cited: 201Diana W Bianchi, Lawrence D Platt, James D Goldberg, Alfred Z Abuhamad, Amy J Sehnert, Richard P Rava. Obstet Gynecol 2012
Times Cited: 461
List of shared articlesTimes cited

Genetic Counseling and Management: The First Study to Report NIPT Findings in a Romanian Population.
Cristina Gug, Ioana Mozos, Adrian Ratiu, Anca Tudor, Eusebiu Vlad Gorduza, Lavinia Caba, Miruna Gug, Catalina Cojocariu, Cristian Furau, Gheorghe Furau,[...]. Medicina (Kaunas) 2022
0

Clinical Practice Guidelines for Prenatal Aneuploidy Screening and Diagnostic Testing from Korean Society of Maternal-Fetal Medicine: (1) Prenatal Aneuploidy Screening.
Seung Ah Choe, Hyun Joo Seol, Ji Young Kwon, Chan Wook Park, Minhyoung Kim, Ji Yeon Lee, Min A Kim, Han Sung Hwang, Sunghun Na, Jae Yoon Shim,[...]. J Korean Med Sci 2021
0

Noninvasive prenatal screening for fetal sex chromosome aneuploidies.
Cechuan Deng, Sau Wai Cheung, Hongqian Liu. Expert Rev Mol Diagn 2021
3

Clinical Efficiency of Non-invasive Prenatal Screening for Common Trisomies in Low-Risk and Twin Pregnancies.
Yanfei Xu, Pengzhen Jin, Yu Lei, Yeqing Qian, Yuqing Xu, Miaomiao Wang, Jinglei Jin, Yixuan Yin, Minyue Dong. Front Genet 2021
0

Evaluation of the clinical performance of noninvasive prenatal testing at a Japanese laboratory.
Yuna Sasaki, Takahiro Yamada, Shiro Tanaka, Akihiko Sekizawa, Tatsuko Hirose, Nobuhiro Suzumori, Takashi Kaji, Satoshi Kawaguchi, Yasuyuki Hasuo, Haruki Nishizawa,[...]. J Obstet Gynaecol Res 2021
0

Clinical experience across the fetal-fraction spectrum of a non-invasive prenatal screening approach with low test-failure rate.
S Hancock, R Ben-Shachar, C Adusei, C B Oyolu, E A Evans, H P Kang, C Haverty, D Muzzey. Ultrasound Obstet Gynecol 2020
10

Prospective clinical evaluation of Momguard non-invasive prenatal test in 1011 Korean high-risk pregnant women.
Hae-Jin Hu, Mi-Young Lee, Dae-Yeon Cho, Mijin Oh, Young-Jun Kwon, You-Jung Han, Hyun Mee Ryu, Young Nam Kim, Hye-Sung Won. J Obstet Gynaecol 2020
0

Clinical performance of DNA-based prenatal screening using single-nucleotide polymorphisms approach in Thai women with singleton pregnancy.
Tachjaree Panchalee, Naravat Poungvarin, Warisa Amornrit, Julaporn Pooliam, Pattarawalai Taluengjit, Tuangsit Wataganara. Mol Genet Genomic Med 2020
2

The Clinical Utility of Non-invasive Prenatal Testing for Pregnant Women With Different Diagnostic Indications.
Jianli Zheng, Haiyan Lu, Min Li, Yongjuan Guan, Fangfang Yang, Mengjun Xu, Jingjing Dong, Qinge Zhang, Ning An, Yun Zhou. Front Genet 2020
3

Genome-wide detection of additional fetal chromosomal abnormalities by cell-free DNA testing of 15,626 consecutive pregnant women.
Hong Yao, Ya Gao, Jia Zhao, Rong Zhang, Huixin Xu, Huamei Hu, Yanmei Luo, Yuying Yuan, Meili Fu, Hongyun Zhang,[...]. Sci China Life Sci 2019
8

Balancing Needs and Autonomy: The Involvement of Pregnant Women's Partners in Decisions About cfDNA.
Ruth M Farrell, MaryBeth Mercer, Patricia K Agatisa, Marissa B Coleridge. Qual Health Res 2019
5

Screening of fetal chromosomal aneuploidy diseases using noninvasive prenatal testing in twin pregnancies.
Wenqian Yu, Yuan Lv, Shaowei Yin, Hao Liu, Xue Li, Bo Liang, Lingyin Kong, Caixia Liu. Expert Rev Mol Diagn 2019
11

Turner syndrome: New insights from prenatal genomics and transcriptomics.
Diana W Bianchi. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2019
16

A gradual change of chromosome mosaicism from placenta to fetus leading to T18 false negative result by NIPS.
Zhiwei Wang, Xinxin Tang, Shuting Yang, Ting Yin, Yali Zhao, Anshun Zheng, Rong Zhang, Ying Gu, Leilei Wang. Clin Chim Acta 2019
4

Novel perspectives in fetal biomarker implementation for the noninvasive prenatal testing.
Jiping Shi, Runling Zhang, Jinming Li, Rui Zhang. Crit Rev Clin Lab Sci 2019
4

A new era in aneuploidy screening: cfDNA testing in >30,000 multifetal gestations: Experience at one clinical laboratory.
Brittany Dyr, Theresa Boomer, Eyad A Almasri, Jenna L Wardrop, Jill Rafalko, Jason Chibuk, Ron M McCullough. PLoS One 2019
8

Predicting fetoplacental chromosomal mosaicism during non-invasive prenatal testing.
Nathalie Brison, Maria Neofytou, Luc Dehaspe, Baran Bayindir, Kris Van Den Bogaert, Leila Dardour, Hilde Peeters, Hilde Van Esch, Griet Van Buggenhout, Annick Vogels,[...]. Prenat Diagn 2018
34

Biological explanations for discordant noninvasive prenatal test results: Preliminary data and lessons learned.
Louise Wilkins-Haug, Chengsheng Zhang, Eliza Cerveira, Mallory Ryan, Adam Mil-Homens, Qihui Zhu, Honey Reddi, Charles Lee, Diana W Bianchi. Prenat Diagn 2018
7

Profile of women choosing the Harmony® Prenatal Test.
Elisa Bevilacqua, Serena Resta, Andrew Carlin, Xin Kang, Teresa Cos Sanchez, Jérôme de Marchin, Jacques C Jani. Expert Rev Mol Diagn 2018
0

Genetic Counselors' Perspectives About Cell-Free DNA: Experiences, Challenges, and Expectations for Obstetricians.
Patricia K Agatisa, Mary Beth Mercer, Marissa Coleridge, Ruth M Farrell. J Genet Couns 2018
3

Perinatal outcomes following cell-free DNA screening in >32 000 women: Clinical follow-up data from a single tertiary center.
Dong Liang, Ying Lin, Fengchang Qiao, Hang Li, Yan Wang, Jingjing Zhang, An Liu, Xiuqing Ji, Dingyuan Ma, Tao Jiang,[...]. Prenat Diagn 2018
21