A citation-based method for searching scientific literature

Kun Wang, Tiantian Liu, Cheng Liu, Yan Meng, Xiaotian Yuan, Li Liu, Nan Ge, Jikai Liu, Chang Wang, Hongbo Ren, Keqiang Yan, Sanyuan Hu, Zhonghua Xu, Yidong Fan, Dawei Xu. Oncologist 2015
Times Cited: 21Pedro Castelo-Branco, Sanaa Choufani, Stephen Mack, Denis Gallagher, Cindy Zhang, Tatiana Lipman, Nataliya Zhukova, Erin J Walker, Dianna Martin, Diana Merino, Jonathan D Wasserman, Cynthia Elizabeth, Noa Alon, Libo Zhang, Volker Hovestadt, Marcel Kool, David T W Jones, Gelareh Zadeh, Sidney Croul, Cynthia Hawkins, Johann Hitzler, Jean C Y Wang, Sylvain Baruchel, Peter B Dirks, David Malkin, Stefan Pfister, Michael D Taylor, Rosanna Weksberg, Uri Tabori. Lancet Oncol 2013
Times Cited: 150
List of shared articlesTimes cited

Transcription Regulation of the Human Telomerase Reverse Transcriptase (hTERT) Gene.
Muhammad Khairul Ramlee, Jing Wang, Wei Xun Toh, Shang Li. Genes (Basel) 2016
72

Telomere-related Markers for Cancer.
Xiaotian Yuan, Mingkai Dai, Dawei Xu. Curr Top Med Chem 2020
14Telomere Maintenance Mechanisms in Cancer.
Tiago Bordeira Gaspar, Ana Sá, José Manuel Lopes, Manuel Sobrinho-Simões, Paula Soares, João Vinagre. Genes (Basel) 2018
48

TERT Promoter Hypermethylation in Gastrointestinal Cancer: A Potential Stool Biomarker.
Li Liu, Cheng Liu, Omid Fotouhi, Yidong Fan, Kun Wang, Chuanyou Xia, Benkang Shi, Guangyong Zhang, Kexin Wang, Feng Kong,[...]. Oncologist 2017
8

Understanding TERT Promoter Mutations: A Common Path to Immortality.
Robert J A Bell, H Tomas Rube, Ana Xavier-Magalhães, Bruno M Costa, Andrew Mancini, Jun S Song, Joseph F Costello. Mol Cancer Res 2016
118