A citation-based method for searching scientific literature

Ling-Ling Chen, Li Yang. RNA Biol 2015
Times Cited: 1128Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang, Catherine Cl Wong, Xinshu Xiao, Zefeng Wang. Cell Res 2017
Times Cited: 969
List of shared articlesTimes cited

Circular RNA translation, a path to hidden proteome.
Tanvi Sinha, Chirag Panigrahi, Debojyoti Das, Amaresh Chandra Panda. Wiley Interdiscip Rev RNA 2022
25


Expanding uncapped translation and emerging function of circular RNA in carcinomas and noncarcinomas.
Yan Wang, Chunjie Wu, Yu Du, Zhongwei Li, Minle Li, Pingfu Hou, Zhigang Shen, Sufang Chu, Junnian Zheng, Jin Bai. Mol Cancer 2022
9

Specific expression and functions of circular RNAs.
Sema Misir, Nan Wu, Burton B Yang. Cell Death Differ 2022
18

Circular RNAs in pulmonary hypertension: Emerging biological concepts and potential mechanism.
Qian Wang, Yuanyuan Sun, Qinhua Zhao, Wenhui Wu, Lan Wang, Yuqing Miao, Ping Yuan. Animal Model Exp Med 2022
7

Prognostic significance of CircRNAs expression in oral squamous cell carcinoma.
Linfeng Zhang, Mingfei Wang, Wenhao Ren, Shaoming Li, Keqian Zhi, Ling Gao, Jingjing Zheng. Oral Dis 2022
0

Roles of circular RNAs in osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells (Review).
Jicheng Wang, Tengyun Wang, Fujie Zhang, Yangyang Zhang, Yongzhi Guo, Xin Jiang, Bo Yang. Mol Med Rep 2022
0

Biogenesis and Regulatory Roles of Circular RNAs.
Li Yang, Jeremy E Wilusz, Ling-Ling Chen. Annu Rev Cell Dev Biol 2022
4

Advances in the Study of CircRNAs in Tumor Drug Resistance.
Song Wang, Long Qian, Tingting Cao, Li Xu, Yan Jin, Hao Hu, Qingsheng Fu, Qian Li, Ye Wang, Jiawei Wang,[...]. Front Oncol 2022
1

Roles of circRNAs in the Tumorigenesis and Metastasis of HCC: A Mini Review.
Yichen Liu, Lei Wang, Wen Liu. Cancer Manag Res 2022
2

Circ-Udg Derived from Cyprinid Herpesvirus 2 Promotes Viral Replication.
Min Zhu, Yaping Dai, Xinyu Tong, Yaxin Zhang, Yang Zhou, Jiali Cheng, Yiting Jiang, Ruolin Yang, Xiangyu Wang, Guangli Cao,[...]. Microbiol Spectr 2022
0

Advances in detecting N6-methyladenosine modification in circRNAs.
Lixia Ma, Li-Na He, Shiyang Kang, Bianli Gu, Shegan Gao, Zhixiang Zuo. Methods 2022
1

Circ-LocNet: A Computational Framework for Circular RNA Sub-Cellular Localization Prediction.
Muhammad Nabeel Asim, Muhammad Ali Ibrahim, Muhammad Imran Malik, Andreas Dengel, Sheraz Ahmed. Int J Mol Sci 2022
0