A citation-based method for searching scientific literature

Rahul Satija, Jeffrey A Farrell, David Gennert, Alexander F Schier, Aviv Regev. Nat Biotechnol 2015
Times Cited: 1681Wei Vivian Li, Jingyi Jessica Li. Nat Commun 2018
Times Cited: 251
List of shared articlesTimes cited

High-throughput single-cell RNA-seq data imputation and characterization with surrogate-assisted automated deep learning.
Xiangtao Li, Shaochuan Li, Lei Huang, Shixiong Zhang, Ka-Chun Wong. Brief Bioinform 2022
3

Are dropout imputation methods for scRNA-seq effective for scATAC-seq data?
Yue Liu, Junfeng Zhang, Shulin Wang, Xiangxiang Zeng, Wei Zhang. Brief Bioinform 2022
0

Deep learning-based advances and applications for single-cell RNA-sequencing data analysis.
Siqi Bao, Ke Li, Congcong Yan, Zicheng Zhang, Jia Qu, Meng Zhou. Brief Bioinform 2022
1