A citation-based method for searching scientific literature

Sophia Ng, Aubree Gordon. Curr Epidemiol Rep 2015
Times Cited: 25Chit Ming Wong, Lin Yang, Thuan Quoc Thach, Patsy Yuen Kwan Chau, King Pan Chan, G Neil Thomas, Tai Hing Lam, Tze Wai Wong, Anthony J Hedley, J S Malik Peiris. Environ Health Perspect 2009
Times Cited: 51
List of shared articlesTimes cited

The short-term effects of air pollutants on influenza-like illness in Jinan, China.
Wei Su, Xiuguo Wu, Xingyi Geng, Xiaodong Zhao, Qiang Liu, Ti Liu. BMC Public Health 2019
27

The correlation between atmospheric visibility and influenza in Wuxi city, China.
Juan Liu, Enpin Chen, Qi Zhang, Ping Shi, Yumeng Gao, Yujun Chen, Wendong Liu, Yiran Qin, Yuan Shen, Chao Shi. Medicine (Baltimore) 2020
0

The impact of ambient fine particles on influenza transmission and the modification effects of temperature in China: A multi-city study.
Gongbo Chen, Wenyi Zhang, Shanshan Li, Yongming Zhang, Gail Williams, Rachel Huxley, Hongyan Ren, Wei Cao, Yuming Guo. Environ Int 2017
41