A citation-based method for searching scientific literature

Evan Z Macosko, Anindita Basu, Rahul Satija, James Nemesh, Karthik Shekhar, Melissa Goldman, Itay Tirosh, Allison R Bialas, Nolan Kamitaki, Emily M Martersteck, John J Trombetta, David A Weitz, Joshua R Sanes, Alex K Shalek, Aviv Regev, Steven A McCarroll. Cell 2015
Times Cited: 2526Mark D Robinson, Davis J McCarthy, Gordon K Smyth. Bioinformatics 2010
Times Cited: 14612
List of shared articlesTimes cited

Spatial molecular profiling: platforms, applications and analysis tools.
Minzhe Zhang, Thomas Sheffield, Xiaowei Zhan, Qiwei Li, Donghan M Yang, Yunguan Wang, Shidan Wang, Yang Xie, Tao Wang, Guanghua Xiao. Brief Bioinform 2021
1

BACH2 enforces the transcriptional and epigenetic programs of stem-like CD8+ T cells.
Chen Yao, Guohua Lou, Hong-Wei Sun, Ziang Zhu, Yi Sun, Zeyu Chen, Daniel Chauss, E Ashley Moseman, Jun Cheng, Marc A D'Antonio,[...]. Nat Immunol 2021
2

Comparison of high-throughput single-cell RNA sequencing data processing pipelines.
Mingxuan Gao, Mingyi Ling, Xinwei Tang, Shun Wang, Xu Xiao, Ying Qiao, Wenxian Yang, Rongshan Yu. Brief Bioinform 2021
0

Single-cell RNA sequencing in vision research: Insights into human retinal health and disease.
Andrew P Voigt, Nathaniel K Mullin, Edwin M Stone, Budd A Tucker, Todd E Scheetz, Robert F Mullins. Prog Retin Eye Res 2021
3