A citation-based method for searching scientific literature

Aleksandra A Kolodziejczyk, Jong Kyoung Kim, Valentine Svensson, John C Marioni, Sarah A Teichmann. Mol Cell 2015
Times Cited: 445Daniel Ramsköld, Shujun Luo, Yu-Chieh Wang, Robin Li, Qiaolin Deng, Omid R Faridani, Gregory A Daniels, Irina Khrebtukova, Jeanne F Loring, Louise C Laurent, Gary P Schroth, Rickard Sandberg. Nat Biotechnol 2012
Times Cited: 798
List of shared articlesTimes cited

A Microfluidic Chip for Efficient Circulating Tumor Cells Enrichment, Screening, and Single-Cell RNA Sequencing.
Fanghao Shi, Fei Jia, Zewen Wei, Yan Ma, Zhiguo Fang, Weikai Zhang, Zhiyuan Hu. Proteomics 2021
2

Single-Cell RNA Sequencing Analysis of the Drosophila Larval Ventral Cord.
Tho Huu Nguyen, Rosario Vicidomini, Saumitra Dey Choudhury, Steven L Coon, James Iben, Thomas Brody, Mihaela Serpe. Curr Protoc 2021
0

Single-cell RNA sequencing in cancer research.
Yijie Zhang, Dan Wang, Miao Peng, Le Tang, Jiawei Ouyang, Fang Xiong, Can Guo, Yanyan Tang, Yujuan Zhou, Qianjin Liao,[...]. J Exp Clin Cancer Res 2021
4

Single-cell RNA sequencing in human lung cancer: Applications, challenges, and pathway towards personalized therapy.
Zhi-Xiong Chong, Wan-Yong Ho, Swee-Keong Yeap, Mong-Lien Wang, Yueh Chien, Nalini Devi Verusingam, Han-Kiat Ong. J Chin Med Assoc 2021
0

Single-Cell Transcriptomics: Current Methods and Challenges in Data Acquisition and Analysis.
Asif Adil, Vijay Kumar, Arif Tasleem Jan, Mohammed Asger. Front Neurosci 2021
1

Characterization of Global Research Trends and Prospects on Single-Cell Sequencing Technology: Bibliometric Analysis.
Quan Wang, Ke-Lu Yang, Zhen Zhang, Zhu Wang, Chen Li, Lun Li, Jin-Hui Tian, Ying-Jiang Ye, Shan Wang, Ke-Wei Jiang. J Med Internet Res 2021
0

Applications of single-cell sequencing in cancer research: progress and perspectives.
Yalan Lei, Rong Tang, Jin Xu, Wei Wang, Bo Zhang, Jiang Liu, Xianjun Yu, Si Shi. J Hematol Oncol 2021
2

Cutaneous Melanoma Classification: The Importance of High-Throughput Genomic Technologies.
Cristian Scatena, Daniela Murtas, Sara Tomei. Front Oncol 2021
3


0

Network Modeling in Biology: Statistical Methods for Gene and Brain Networks.
Y X Rachel Wang, Lexin Li, Jingyi Jessica Li, Haiyan Huang. Stat Sci 2021
1

Toward uncharted territory of cellular heterogeneity: advances and applications of single-cell RNA-seq.
Brandon Lieberman, Meena Kusi, Chia-Nung Hung, Chih-Wei Chou, Ning He, Yen-Yi Ho, Josephine A Taverna, Tim H M Huang, Chun-Liang Chen. J Transl Genet Genom 2021
0

The Application of Single-Cell RNA Sequencing in Mammalian Meiosis Studies.
Yiheng Peng, Huanyu Qiao. Front Cell Dev Biol 2021
0

High-Throughput Transcriptome Profiling in Drug and Biomarker Discovery.
Xiaonan Yang, Ling Kui, Min Tang, Dawei Li, Kunhua Wei, Wei Chen, Jianhua Miao, Yang Dong. Front Genet 2020
18

Single-Cell Analysis Using Droplet Microfluidics.
Kinga Matuła, Francesca Rivello, Wilhelm T S Huck. Adv Biosyst 2020
33

Highly parallel and efficient single cell mRNA sequencing with paired picoliter chambers.
Mingxia Zhang, Yuan Zou, Xing Xu, Xuebing Zhang, Mingxuan Gao, Jia Song, Peifeng Huang, Qin Chen, Zhi Zhu, Wei Lin,[...]. Nat Commun 2020
5

Single-Cell RNA Sequencing and Its Combination with Protein and DNA Analyses.
Jane Ru Choi, Kar Wey Yong, Jean Yu Choi, Alistair C Cowie. Cells 2020
12