A citation-based method for searching scientific literature

Jing Yuan, Hui Gong, Anan Li, Xiangning Li, Shangbin Chen, Shaoqun Zeng, Qingming Luo. Front Neuroanat 2015
Times Cited: 21Ting Zheng, Zhongqing Yang, Anan Li, Xiaohua Lv, Zhenqiao Zhou, Xiaojun Wang, Xiaoli Qi, Shiwei Li, Qingming Luo, Hui Gong, Shaoqun Zeng. Opt Express 2013
Times Cited: 40
List of shared articlesTimes cited

Chemical reactivation of resin-embedded pHuji adds red for simultaneous two-color imaging with EGFP.
Wenyan Guo, Xiuli Liu, Yurong Liu, Yadong Gang, Xiaobin He, Yao Jia, Fangfang Yin, Pei Li, Fei Huang, Hongfu Zhou,[...]. Biomed Opt Express 2017
8

Deep-learning-based whole-brain imaging at single-neuron resolution.
Kefu Ning, Xiaoyu Zhang, Xuefei Gao, Tao Jiang, He Wang, Siqi Chen, Anan Li, Jing Yuan. Biomed Opt Express 2020
1

TDat: An Efficient Platform for Processing Petabyte-Scale Whole-Brain Volumetric Images.
Yuxin Li, Hui Gong, Xiaoquan Yang, Jing Yuan, Tao Jiang, Xiangning Li, Qingtao Sun, Dan Zhu, Zhenyu Wang, Qingming Luo,[...]. Front Neural Circuits 2017
22

Robust Cell Detection for Large-Scale 3D Microscopy Using GPU-Accelerated Iterative Voting.
Leila Saadatifard, Louise C Abbott, Laura Montier, Jokubas Ziburkus, David Mayerich. Front Neuroanat 2018
2

Connectomic Analysis of Brain Networks: Novel Techniques and Future Directions.
J Leonie Cazemier, Francisco Clascá, Paul H E Tiesinga. Front Neuroanat 2016
13

Review of micro-optical sectioning tomography (MOST): technology and applications for whole-brain optical imaging [Invited].
Ting Zheng, Zhao Feng, Xiaojun Wang, Tao Jiang, Rui Jin, Peilin Zhao, Ting Luo, Hui Gong, Qingming Luo, Jing Yuan. Biomed Opt Express 2019
7