A citation-based method for searching scientific literature

Jing Yuan, Hui Gong, Anan Li, Xiangning Li, Shangbin Chen, Shaoqun Zeng, Qingming Luo. Front Neuroanat 2015
Times Cited: 21Kenneth D Harris, Gordon M G Shepherd. Nat Neurosci 2015
Times Cited: 406
List of shared articlesTimes cited

Anatomically revealed morphological patterns of pyramidal neurons in layer 5 of the motor cortex.
Siqi Jiang, Yue Guan, Shangbin Chen, Xueyan Jia, Hong Ni, Yalun Zhang, Yutong Han, Xue Peng, Can Zhou, Anan Li,[...]. Sci Rep 2020
4

TDat: An Efficient Platform for Processing Petabyte-Scale Whole-Brain Volumetric Images.
Yuxin Li, Hui Gong, Xiaoquan Yang, Jing Yuan, Tao Jiang, Xiangning Li, Qingtao Sun, Dan Zhu, Zhenyu Wang, Qingming Luo,[...]. Front Neural Circuits 2017
22

Single-axon level morphological analysis of corticofugal projection neurons in mouse barrel field.
Congdi Guo, Jie Peng, Yalun Zhang, Anan Li, Yuxin Li, Jing Yuan, Xiaofeng Xu, Miao Ren, Hui Gong, Shangbin Chen. Sci Rep 2017
18