A citation-based method for searching scientific literature

Jing Yuan, Hui Gong, Anan Li, Xiangning Li, Shangbin Chen, Shaoqun Zeng, Qingming Luo. Front Neuroanat 2015
Times Cited: 21Hui Gong, Dongli Xu, Jing Yuan, Xiangning Li, Congdi Guo, Jie Peng, Yuxin Li, Lindsay A Schwarz, Anan Li, Bihe Hu, Benyi Xiong, Qingtao Sun, Yalun Zhang, Jiepeng Liu, Qiuyuan Zhong, Tonghui Xu, Shaoqun Zeng, Qingming Luo. Nat Commun 2016
Times Cited: 105
List of shared articlesTimes cited

Anatomically revealed morphological patterns of pyramidal neurons in layer 5 of the motor cortex.
Siqi Jiang, Yue Guan, Shangbin Chen, Xueyan Jia, Hong Ni, Yalun Zhang, Yutong Han, Xue Peng, Can Zhou, Anan Li,[...]. Sci Rep 2020
4

Constructing the rodent stereotaxic brain atlas: a survey.
Zhao Feng, Anan Li, Hui Gong, Qingming Luo. Sci China Life Sci 2021
0

Scalable Resin Embedding Method for Large-Volume Brain Tissues with High Fluorescence Preservation Capacity.
Ting Luo, Lei Deng, Anan Li, Can Zhou, Shuai Shao, Qingtao Sun, Hui Gong, Xiaoquan Yang, Xiangning Li. iScience 2020
1

Chemical reactivation of resin-embedded pHuji adds red for simultaneous two-color imaging with EGFP.
Wenyan Guo, Xiuli Liu, Yurong Liu, Yadong Gang, Xiaobin He, Yao Jia, Fangfang Yin, Pei Li, Fei Huang, Hongfu Zhou,[...]. Biomed Opt Express 2017
7

Deep-learning-based whole-brain imaging at single-neuron resolution.
Kefu Ning, Xiaoyu Zhang, Xuefei Gao, Tao Jiang, He Wang, Siqi Chen, Anan Li, Jing Yuan. Biomed Opt Express 2020
1

On-line optical clearing method for whole-brain imaging in mice.
Hao Wu, Xiaoquan Yang, Siqi Chen, Liuyun Zhang, Ben Long, Chaozhen Tan, Jing Yuan, Hui Gong. Biomed Opt Express 2019
1

TDat: An Efficient Platform for Processing Petabyte-Scale Whole-Brain Volumetric Images.
Yuxin Li, Hui Gong, Xiaoquan Yang, Jing Yuan, Tao Jiang, Xiangning Li, Qingtao Sun, Dan Zhu, Zhenyu Wang, Qingming Luo,[...]. Front Neural Circuits 2017
21

Objective Morphological Classification of Neocortical Pyramidal Cells.
Lida Kanari, Srikanth Ramaswamy, Ying Shi, Sebastien Morand, Julie Meystre, Rodrigo Perin, Marwan Abdellah, Yun Wang, Kathryn Hess, Henry Markram. Cereb Cortex 2019
14

A Systematic Evaluation of Interneuron Morphology Representations for Cell Type Discrimination.
Sophie Laturnus, Dmitry Kobak, Philipp Berens. Neuroinformatics 2020
1

Review of micro-optical sectioning tomography (MOST): technology and applications for whole-brain optical imaging [Invited].
Ting Zheng, Zhao Feng, Xiaojun Wang, Tao Jiang, Rui Jin, Peilin Zhao, Ting Luo, Hui Gong, Qingming Luo, Jing Yuan. Biomed Opt Express 2019
6


Single-axon level morphological analysis of corticofugal projection neurons in mouse barrel field.
Congdi Guo, Jie Peng, Yalun Zhang, Anan Li, Yuxin Li, Jing Yuan, Xiaofeng Xu, Miao Ren, Hui Gong, Shangbin Chen. Sci Rep 2017
17