A citation-based method for searching scientific literature

Shao-Hua Shi, Wen-Tao Yang, Gui-Lian Yang, Xu-Ke Zhang, Yu-Ying Liu, Li-Jiao Zhang, Li-Ping Ye, Jing-Tao Hu, Xin Xing, Chong Qi, Yu Li, Chun-Feng Wang. Virus Res 2016
Times Cited: 38Rui Li, Mohammed Y E Chowdhury, Jae-Hoon Kim, Tae-Hwan Kim, Prabuddha Pathinayake, Wan-Seo Koo, Min-Eun Park, Ji-Eun Yoon, Jong-Bok Roh, Seung-Pyo Hong, Moon-Hee Sung, Jong-Soo Lee, Chul-Joong Kim. Vet Microbiol 2015
Times Cited: 19
List of shared articlesTimes cited

Adjuvant effects of killed Lactobacillus casei DK128 on enhancing T helper type 1 immune responses and the efficacy of influenza vaccination in normal and CD4-deficient mice.
Yu-Jin Jung, Ki-Hye Kim, Eun-Ju Ko, Youri Lee, Min-Chul Kim, Young-Tae Lee, Cheol-Hyun Kim, Subbiah Jeeva, Bo Ryoung Park, Sang-Moo Kang. Vaccine 2020
1

Protection of chickens against H9N2 avian influenza virus challenge with recombinant Lactobacillus plantarum expressing conserved antigens.
Wen-Tao Yang, Gui-Lian Yang, Shao-Hua Shi, Yu-Ying Liu, Hai-Bin Huang, Yan-Long Jiang, Jian-Zhong Wang, Chun-Wei Shi, Yu-Bei Jing, Chun-Feng Wang. Appl Microbiol Biotechnol 2017
23

Lactobacillus plantarum displaying conserved M2e and HA2 fusion antigens induces protection against influenza virus challenge.
Wen-Tao Yang, Gui-Lian Yang, Liang Zhao, Yu-Bei Jin, Yan-Long Jiang, Hai-Bin Huang, Chun-Wei Shi, Jian-Zhong Wang, Guan Wang, Yuan-Huan Kang,[...]. Appl Microbiol Biotechnol 2018
16

Adjuvant Strategies for Lactic Acid Bacterial Mucosal Vaccines.
Allison C Vilander, Gregg A Dean. Vaccines (Basel) 2019
13

Probiotic-Based Vaccines May Provide Effective Protection against COVID-19 Acute Respiratory Disease.
Sedigheh Taghinezhad-S, Amir Hossein Mohseni, Luis G Bermúdez-Humarán, Vincenzo Casolaro, Naima G Cortes-Perez, Hossein Keyvani, Jesus Simal-Gandara. Vaccines (Basel) 2021
9


Lactobacillus plantarum surface-displayed influenza antigens (NP-M2) with FliC flagellin stimulate generally protective immune responses against H9N2 influenza subtypes in chickens.
Qiong-Yan Li, Man-Man Xu, Hang Dong, Jin-Hui Zhao, Jun-Hong Xing, Guan Wang, Jia-Yun Yao, Hai-Bin Huang, Chun-Wei Shi, Yan-Long Jiang,[...]. Vet Microbiol 2020
6

Live bacterial vaccine vector and delivery strategies of heterologous antigen: A review.
Chengchao Ding, Junfei Ma, Qingli Dong, Qing Liu. Immunol Lett 2018
25