A citation-based method for searching scientific literature

Darius Ebrahimi-Fakhari, Afshin Saffari, Ana Westenberger, Christine Klein. Brain 2015
Times Cited: 149M K Bruno, M Hallett, K Gwinn-Hardy, B Sorensen, E Considine, S Tucker, D R Lynch, K D Mathews, K J Swoboda, J Harris, B W Soong, T Ashizawa, J Jankovic, D Renner, Y H Fu, L J Ptacek. Neurology 2004
Times Cited: 252
List of shared articlesTimes cited

TMEM151A Variants Cause Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia: A Large-Sample Study.
Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Zhen-Hua Liu, Zhe Liu, Qing Liu, Xia-Nan Guo, Zai-Wei Zhou, Shi-Ge Wang, Xiao-Rong Liu, Hong Jiang,[...]. Mov Disord 2022
2

Features Differ Between Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia Patients with PRRT2 and TMEM151A Variants.
Yu-Lan Chen, Dian-Fu Chen, Hong-Fu Li, Zhi-Ying Wu. Mov Disord 2022
2

Paroxysmal Non-Kinesigenic Choreoathetosis Case Report and a Review of the Pathogenesis.
Ramiz H Kara, Gyusik Park, Shoeb B Lallani, Hassan N Kesserwani. Cureus 2022
0

Characteristics of infantile convulsions and choreoathetosis syndrome caused by PRRT2 mutation.
Yaxian Deng, Juanyu Xu, Chunmei Yao, Lei Wang, Xiaohuan Dong, Chengsong Zhao. Pediatr Investig 2022
0

PRRT2 Mutation and Serum Cytokines in Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia.
Ke Xu, Shan-Shan Huang, Dao-Yuan Yue, Guo Li, Sui-Qiang Zhu, Xiao-Yan Liu. Curr Med Sci 2022
0

Current challenges in the pathophysiology, diagnosis, and treatment of paroxysmal movement disorders.
Cécile Delorme, Camille Giron, David Bendetowicz, Aurélie Méneret, Louise-Laure Mariani, Emmanuel Roze. Expert Rev Neurother 2021
4

Paroxysmal kinesigenic dyskinesia: a diagnostic challenge.
Kavinda Dayasiri, Nilushika Weerapperuma, Juliana Wright, Geetha Anand. BMJ Case Rep 2021
0

Generation of an induced pluripotent stem cell line (ZZUi022-A) from a paroxysmal kinesigenic dyskinesia individual carrying the PRRT2 gene mutation.
Liyuan Fan, Chengyuan Mao, Changhe Shi, Yu Fan, Fen Liu, Huimin Zheng, Yun Su, Han Liu, Yanlin Wang, Yu-Tao Liu,[...]. Stem Cell Res 2021
0

Recommendations for the diagnosis and treatment of paroxysmal kinesigenic dyskinesia: an expert consensus in China.
Li Cao, Xiaojun Huang, Ning Wang, Zhiying Wu, Cheng Zhang, Weihong Gu, Shuyan Cong, Jianhua Ma, Ling Wei, Yanchun Deng,[...]. Transl Neurodegener 2021
5

Exercise test for patients with new-onset paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Fang Ji, Qing Ke, Kang Wang, Ben-Yan Luo. Neurol Sci 2021
0

Familial paroxysmal kinesigenic dyskinesia with a novel missense variant (Arg2866Trp) in NBEA.
Shiroh Miura, Tomofumi Shimojo, Takuya Morikawa, Takashi Kamada, Yusuke Uchiyama, Seiji Kurata, Ryuta Fujioka, Hiroki Shibata. J Hum Genet 2021
0

The Spectrum of PRRT2-Associated Disorders: Update on Clinical Features and Pathophysiology.
Annamaria Landolfi, Paolo Barone, Roberto Erro. Front Neurol 2021
4

Paroxysmal Genetic Movement Disorders and Epilepsy.
Claudio M de Gusmão, Lucas Garcia, Mohamad A Mikati, Samantha Su, Laura Silveira-Moriyama. Front Neurol 2021
4

Genetic updates on paroxysmal dyskinesias.
James Y Liao, Philippe A Salles, Umar A Shuaib, Hubert H Fernandez. J Neural Transm (Vienna) 2021
3

The Genotype and Phenotype of Proline-Rich Transmembrane Protein 2 Associated Disorders in Chinese Children.
Han-Yu Luo, Ling-Ling Xie, Si-Qi Hong, Xiu-Juan Li, Mei Li, Yue Hu, Jian-Nan Ma, Peng Wu, Min Zhong, Min Cheng,[...]. Front Pediatr 2021
1

Age-dependent neurological phenotypes in a mouse model of PRRT2-related diseases.
Fay Aj, McMahon T, Im C, Bair-Marshall C, Niesner Kj, Li H, Nelson A, Voglmaier Sm, Fu Y-H, Ptáček Lj. Neurogenetics 2021
0

A case of paroxysmal kinesigenic dyskinesia suspected to be reflex epilepsy.
Chie Nakayama-Kamada, Rei Enatsu, Shinobu Fukumura, Tomoyoshi Kuribara, Satoko Ochi, Nobuhiro Mikuni. Nagoya J Med Sci 2021
0

Genetics of Paroxysmal Dyskinesia: Novel Variants Corroborate the Role of KCNA1 in Paroxysmal Dyskinesia and Highlight the Diverse Phenotypic Spectrum of KCNA1- and SLC2A1-Related Disorders.
Josua Kegele, Johanna Krüger, Mahmoud Koko, Lara Lange, Ana Victoria Marco Hernandez, Francisco Martinez, Alexander Münchau, Holger Lerche, Stephan Lauxmann. Front Neurol 2021
0

Penetrance estimation of PRRT2 variants in paroxysmal kinesigenic dyskinesia and infantile convulsions.
Yulan Chen, Dianfu Chen, Shaoyun Zhao, Gonglu Liu, Hongfu Li, Zhi-Ying Wu. Front Med 2021
1

PRRT2 frameshift mutation reduces its mRNA stability resulting loss of function in paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Yongcheng Pan, Qiong Liu, Jennifer Zhang, Yang Yang, Yun Tian, Junsheng Zeng, Peng Yin, Lin Mei, Wen-Cheng Xiong, Xiao-Jiang Li,[...]. Biochem Biophys Res Commun 2020
4

Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia: First Molecularly Confirmed Case from Africa.
Marieke C J Dekker, Rose Chengo, Happiness H Kumburu, Erik-Jan Kamsteeg, Ben C Hamel. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y) 2020
0

Treatment of Paroxysmal Dyskinesia.
Anna Latorre, Kailash P Bhatia. Neurol Clin 2020
9

Primary brain calcification due to a homozygous MYORG mutation causing isolated paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Gerard Saranza, Karen Grütz, Christine Klein, Ana Westenberger, Anthony E Lang. Brain 2020
6

The Phenotypic and Genetic Spectrum of Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia in China.
Xiao-Jun Huang, Shi-Ge Wang, Xia-Nan Guo, Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Ze-Yu Zhu, Xiao-Meng Yin, Qing Liu, Kai-Li Yin, Xiao-Rong Liu,[...]. Mov Disord 2020
16

Clinical and Genetic Overview of Paroxysmal Movement Disorders and Episodic Ataxias.
Giacomo Garone, Alessandro Capuano, Lorena Travaglini, Federica Graziola, Fabrizia Stregapede, Ginevra Zanni, Federico Vigevano, Enrico Bertini, Francesco Nicita. Int J Mol Sci 2020
18

Clinical spectrum and genotype-phenotype correlations in PRRT2 Italian patients.
Ganna Balagura, Antonella Riva, Francesca Marchese, Michele Iacomino, Francesca Madia, Thea Giacomini, Maria Margherita Mancardi, Elisabetta Amadori, Maria Stella Vari, Vincenzo Salpietro,[...]. Eur J Paediatr Neurol 2020
7

Presynaptic PRRT2 Deficiency Causes Cerebellar Dysfunction and Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia.
Dylan J Calame, Jianfeng Xiao, Mohammad Moshahid Khan, T J Hollingsworth, Yi Xue, Abigail L Person, Mark S LeDoux. Neuroscience 2020
10

Severe Choreo-Ballism Episodes Due to PRRT2 Gene Mutations-A Vignette.
Sanjay Pandey, Anjali Chouksey, Sonali Bhattad. Mov Disord Clin Pract 2020
1


[An adult female with proline-rich transmembrane protein 2 related paroxysmal disorders manifesting paroxysmal kinesigenic choreoathetosis and epileptic seizures].
Yasuto Tanabe, Takumi Taira, Akihiro Shimotake, Takeshi Inoue, Tomonari Awaya, Takeo Kato, Akira Kuzuya, Akio Ikeda, Ryosuke Takahashi. Rinsho Shinkeigaku 2019
3

Current therapies and therapeutic decision making for childhood-onset movement disorders.
Shekeeb S Mohammad, Simon P Paget, Russell C Dale. Mov Disord 2019
7


Paroxysmal movement disorders - practical update on diagnosis and management.
Claudio M De Gusmao, Laura Silveira-Moriyama. Expert Rev Neurother 2019
9