A citation-based method for searching scientific literature

Darius Ebrahimi-Fakhari, Afshin Saffari, Ana Westenberger, Christine Klein. Brain 2015
Times Cited: 128Shinji Ono, Koh-ichiro Yoshiura, Akira Kinoshita, Taeko Kikuchi, Yoshibumi Nakane, Nobumasa Kato, Miyuki Sadamatsu, Tohru Konishi, Shinichiro Nagamitsu, Masato Matsuura, Ayako Yasuda, Maki Komine, Kazuaki Kanai, Takeshi Inoue, Toshio Osamura, Kayoko Saito, Shinichi Hirose, Hiroyoshi Koide, Hiroaki Tomita, Hiroki Ozawa, Norio Niikawa, Naohiro Kurotaki. J Hum Genet 2012
Times Cited: 63
List of shared articlesTimes cited

Paroxysmal Genetic Movement Disorders and Epilepsy.
Claudio M de Gusmão, Lucas Garcia, Mohamad A Mikati, Samantha Su, Laura Silveira-Moriyama. Front Neurol 2021
2

PRRT2 frameshift mutation reduces its mRNA stability resulting loss of function in paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Yongcheng Pan, Qiong Liu, Jennifer Zhang, Yang Yang, Yun Tian, Junsheng Zeng, Peng Yin, Lin Mei, Wen-Cheng Xiong, Xiao-Jiang Li,[...]. Biochem Biophys Res Commun 2020
3


Clinical and Genetic Overview of Paroxysmal Movement Disorders and Episodic Ataxias.
Giacomo Garone, Alessandro Capuano, Lorena Travaglini, Federica Graziola, Fabrizia Stregapede, Ginevra Zanni, Federico Vigevano, Enrico Bertini, Francesco Nicita. Int J Mol Sci 2020
13

Comprehensive Exonic Sequencing of Hemiplegic Migraine-Related Genes in a Cohort of Suspected Probands Identifies Known and Potential Pathogenic Variants.
Heidi G Sutherland, Neven Maksemous, Cassie L Albury, Omar Ibrahim, Robert A Smith, Rod A Lea, Larisa M Haupt, Bronwyn Jenkins, Benjamin Tsang, Lyn R Griffiths. Cells 2020
3

The Phenotypic Spectrum of PRRT2-Associated Paroxysmal Neurologic Disorders in Childhood.
Jan Henje Döring, Afshin Saffari, Thomas Bast, Knut Brockmann, Laura Ehrhardt, Walid Fazeli, Wibke G Janzarik, Gerhard Kluger, Hiltrud Muhle, Rikke S Møller,[...]. Biomedicines 2020
5


[An adult female with proline-rich transmembrane protein 2 related paroxysmal disorders manifesting paroxysmal kinesigenic choreoathetosis and epileptic seizures].
Yasuto Tanabe, Takumi Taira, Akihiro Shimotake, Takeshi Inoue, Tomonari Awaya, Takeo Kato, Akira Kuzuya, Akio Ikeda, Ryosuke Takahashi. Rinsho Shinkeigaku 2019
2

PRRT2 missense mutations cluster near C-terminus and frequently lead to protein mislocalization.
Meng-Han Tsai, Fang-Shin Nian, Mei-Hsin Hsu, Wei-Szu Liu, Yo-Tsen Liu, Chen Liu, Po-Hsi Lin, Daw-Yang Hwang, Yao-Chung Chuang, Jin-Wu Tsai. Epilepsia 2019
6

PRRT2 mutations in Japanese patients with benign infantile epilepsy and paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Akihisa Okumura, Keiko Shimojima, Hirokazu Kurahashi, Shingo Numoto, Shino Shimada, Atsushi Ishii, Iori Ohmori, Satoru Takahashi, Tomonari Awaya, Tetsuo Kubota,[...]. Seizure 2019
8

Advances in genetics of migraine.
Heidi G Sutherland, Cassie L Albury, Lyn R Griffiths. J Headache Pain 2019
38

Paroxysmal movement disorders - practical update on diagnosis and management.
Claudio M De Gusmao, Laura Silveira-Moriyama. Expert Rev Neurother 2019
5


Proline-rich transmembrane protein 2-negative paroxysmal kinesigenic dyskinesia: Clinical and genetic analyses of 163 patients.
Wo-Tu Tian, Xiao-Jun Huang, Xiao Mao, Qing Liu, Xiao-Li Liu, Sheng Zeng, Xia-Nan Guo, Jun-Yi Shen, Yang-Qi Xu, Hui-Dong Tang,[...]. Mov Disord 2018
21

The expanding spectrum of paroxysmal movement disorders: update from clinical features to therapeutics.
Eavan M McGovern, Emmanuel Roze, Timothy J Counihan. Curr Opin Neurol 2018
12