A citation-based method for searching scientific literature

Cody Ramin, Wei Wang, Jennifer Prescott, Bernard Rosner, Naomi M Simon, Immaculata De Vivo, Olivia I Okereke. Psychiatry Res 2015
Times Cited: 4Yong Gan, Yanhong Gong, Xinyue Tong, Huilian Sun, Yingjie Cong, Xiaoxin Dong, Yunxia Wang, Xing Xu, Xiaoxu Yin, Jian Deng, Liqing Li, Shiyi Cao, Zuxun Lu. BMC Psychiatry 2014
Times Cited: 166
List of shared articlesTimes cited

Polygenic risk score of shorter telomere length and risk of depression and anxiety in women.
Shun-Chiao Chang, Jennifer Prescott, Immaculata De Vivo, Peter Kraft, Olivia I Okereke. J Psychiatr Res 2018
5

Prospective association of depression and phobic anxiety with changes in telomere lengths over 11 years.
Shun-Chiao Chang, Marta Crous-Bou, Jennifer Prescott, Bernard Rosner, Naomi M Simon, Wei Wang, Immaculata De Vivo, Olivia I Okereke. Depress Anxiety 2018
6