A citation-based method for searching scientific literature

Jingpu Zhang, Chao Li, Xiao Zhi, Gabriel Alfranca Ramón, Yanlei Liu, Chunlei Zhang, Fei Pan, Daxiang Cui. Anal Chem 2016
Times Cited: 72Yan Xiao, Zhengjun Wu, Kwok-Yin Wong, Zhihong Liu. Chem Commun (Camb) 2014
Times Cited: 34
List of shared articlesTimes cited

Ratiometric NanoCluster Beacon: A Label-Free and Sensitive Fluorescent DNA Detection Platform.
Lei Ge, Ximei Sun, Qing Hong, Feng Li. ACS Appl Mater Interfaces 2017
37

Progress of metal nanoclusters in nucleic acid detection.
Xia Lin, Lianjia Zou, Weisen Lan, Chunxian Liang, Yanchun Yin, Jian Liang, Yuanming Zhou, Jianyi Wang. Dalton Trans 2021
2

A versatile fluorescent nanobeacon lighted by DNA-templated copper nanoparticles and the application in isothermal amplification detection.
Yuqi Wan, Qingli Chai, Yanyun Zou, Guobin Mao, Jinyang Chen. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2021
2

Development of dual-emission cluster of Ag atoms for genetically modified organisms detection.
Mohsen Alipour, Shirin Jalili, Hadi Shirzad, Ehsan Ansari Dezfouli, Mohamad Hassan Fouani, Amir Amiri Sadeghan, Hassan Bardania, Saman Hosseinkhani. Mikrochim Acta 2020
4