A citation-based method for searching scientific literature

Jinhai Huang, Daizong Wen, Qinmei Wang, Colm McAlinden, Ian Flitcroft, Haisi Chen, Seang Mei Saw, Hao Chen, Fangjun Bao, Yune Zhao, Liang Hu, Xuexi Li, Rongrong Gao, Weicong Lu, Yaoqiang Du, Zhengxuan Jinag, Ayong Yu, Hengli Lian, Qiuruo Jiang, Ye Yu, Jia Qu. Ophthalmology 2016
Times Cited: 321Chen-Wei Pan, Dharani Ramamurthy, Seang-Mei Saw. Ophthalmic Physiol Opt 2012
Times Cited: 476
List of shared articlesTimes cited

Predicting factors for progression of the myopia in the MiSight assessment study Spain (MASS).
Francisco Luis Prieto-Garrido, Jose Luis Hernández Verdejo, César Villa-Collar, Alicia Ruiz-Pomeda. J Optom 2022
4

Analysis of treatment response about low-dose (0.01%) atropine eye-drops in myopic children.
Gang Seok Jeon, In Hwan Hong, Jang Hun Lee, Tae Geun Song, Tae Yeem Lee, Jae Ryong Han. Eur J Ophthalmol 2022
1

Electroretinogram responses in myopia: a review.
Satish Kumar Gupta, Ranjay Chakraborty, Pavan Kumar Verkicharla. Doc Ophthalmol 2022
1


Efficacy of atropine, orthokeratology, and combined atropine with orthokeratology for childhood myopia: A systematic review and network meta-analysis.
Hou-Ren Tsai, Jen-Hung Wang, Huei-Kai Huang, Tai-Li Chen, Po-Wei Chen, Cheng-Jen Chiu. J Formos Med Assoc 2022
0


Spectacle lenses with slightly aspherical lenslets for myopia control: clinical trial design and baseline data.
Junhong Chen, Ran Zhuo, Jiayan Chen, Adeline Yang, Ee Woon Lim, Jinhua Bao, Björn Drobe, Daniel P Spiegel, Hao Chen, Lijie Hou. BMC Ophthalmol 2022
0

Low-intensity red-light therapy in slowing myopic progression and the rebound effect after its cessation in Chinese children: a randomized controlled trial.
Hongyan Chen, Wei Wang, Ya Liao, Wen Zhou, Qin Li, Jingjing Wang, Jie Tang, Yifei Pei, Xiaojuan Wang. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2022
0

Myopia progression after cessation of low-dose atropine eyedrops treatment: A two-year randomized, double-masked, placebo-controlled, cross-over trial.
Shifei Wei, Shi-Ming Li, Wenzai An, Jialing Du, Xintong Liang, Yunyun Sun, Jiahe Gan, Weiling Bai, Jiaxin Tian, Zhining Cai,[...]. Acta Ophthalmol 2022
0

An investigation into the causes of abnormal waste of Ortho-K lenses.
Yuzhuo Fan, Lili Zuo, Jiahui Ma, Zisu Peng, Yan Li, Kai Wang, Mingwei Zhao. Front Public Health 2022
0


Under-correction or full correction of myopia? A meta-analysis.
Negareh Yazdani, Ramin Sadeghi, Asieh Ehsaei, Ali Taghipour, Samira Hasanzadeh, Leili Zarifmahmoudi, Javad Heravian Shandiz. J Optom 2021
1