A citation-based method for searching scientific literature
Xiangmin Miao, Zhiyuan Cheng, Haiyan Ma, Zongbing Li, Ning Xue, Po Wang. Anal Chem 2018
Times Cited: 104
List of shared articlesTimes cited

Recent advances in templated synthesis of metal nanoclusters and their applications in biosensing, bioimaging and theranostics.
Zhenjie Qiao, Jian Zhang, Xin Hai, Yongcun Yan, Weiling Song, Sai Bi. Biosens Bioelectron 2021
23

Label-free probes using DNA-templated silver nanoclusters as versatile reporters.
Yahui Guo, Xinyue Pan, Wenya Zhang, Zhigang Hu, Ka-Wang Wong, Zhike He, Hung-Wing Li. Biosens Bioelectron 2020
22


Detection of microRNA using enzyme-assisted amplifying and DNA-templated silver nanoclusters signal-off fluorescence bioassay.
Li Tan, Shui Fu, Jiangnan Lu, Kun Hu, Xuehua Liang, Qing Li, Shulin Zhao, Jianniao Tian. Talanta 2020
4

Nanoarchitecture Frameworks for Electrochemical miRNA Detection.
Mostafa Kamal Masud, Muhammad Umer, Md Shahriar A Hossain, Yusuke Yamauchi, Nam-Trung Nguyen, Muhammad J A Shiddiky. Trends Biochem Sci 2019
65