A citation-based method for searching scientific literature

Jessica L Fetterman, Monica Holbrook, David G Westbrook, Jamelle A Brown, Kyle P Feeley, Rosa Bretón-Romero, Erika A Linder, Brittany D Berk, Robert M Weisbrod, Michael E Widlansky, Noyan Gokce, Scott W Ballinger, Naomi M Hamburg. Cardiovasc Diabetol 2016
Times Cited: 61Sherene M Shenouda, Michael E Widlansky, Kai Chen, Guoquan Xu, Monika Holbrook, Corey E Tabit, Naomi M Hamburg, Alissa A Frame, Tara L Caiano, Matthew A Kluge, Mai-Ann Duess, Aaron Levit, Brian Kim, Mor-Li Hartman, Lija Joseph, Orian S Shirihai, Joseph A Vita. Circulation 2011
Times Cited: 325
List of shared articlesTimes cited

Mitochondrial 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine and coronary artery disease in patients with type 2 diabetes mellitus.
Xue-Bin Wang, Ning-Hua Cui, Xia'nan Liu, Xin Liu. Cardiovasc Diabetol 2020
6

Targeting mitochondrial fitness as a strategy for healthy vascular aging.
Matthew J Rossman, Rachel A Gioscia-Ryan, Zachary S Clayton, Michael P Murphy, Douglas R Seals. Clin Sci (Lond) 2020
12

Novel Insights and Current Evidence for Mechanisms of Atherosclerosis: Mitochondrial Dynamics as a Potential Therapeutic Target.
Dan Li, Shengjie Yang, Yanwei Xing, Limin Pan, Ran Zhao, Yixi Zhao, Longtao Liu, Min Wu. Front Cell Dev Biol 2021
8

Aging-Induced Impairment of Vascular Function: Mitochondrial Redox Contributions and Physiological/Clinical Implications.
Evan Paul Tracy, William Hughes, Jason E Beare, Gabrielle Rowe, Andreas Beyer, Amanda Jo LeBlanc. Antioxid Redox Signal 2021
1

A causal link between oxidative stress and inflammation in cardiovascular and renal complications of diabetes.
Jay C Jha, Florence Ho, Christopher Dan, Karin Jandeleit-Dahm. Clin Sci (Lond) 2018
68

Organelle dynamics of endothelial mitochondria in diabetic angiopathy.
Hong Xiang, Ruipeng Song, Jie Ouyang, Ruifang Zhu, Zhihao Shu, Yulan Liu, Xuewen Wang, Dongtao Zhang, Jiangwei Zhao, Hongwei Lu. Eur J Pharmacol 2021
1

Clusterin ameliorates endothelial dysfunction in diabetes by suppressing mitochondrial fragmentation.
Lulu Ren, Feifei Han, Lingling Xuan, Yali Lv, Lili Gong, Yan Yan, Zirui Wan, Lifang Guo, He Liu, Benshan Xu,[...]. Free Radic Biol Med 2019
14