A citation-based method for searching scientific literature

Yang Zhang, Wei Xue, Xiang Li, Jun Zhang, Siye Chen, Jia-Lin Zhang, Li Yang, Ling-Ling Chen. Cell Rep 2016
Times Cited: 330Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang, Catherine Cl Wong, Xinshu Xiao, Zefeng Wang. Cell Res 2017
Times Cited: 969
List of shared articlesTimes cited

Circular RNAs in cardiovascular diseases.
Xiaohan Mei, Shi-You Chen. Pharmacol Ther 2022
3

Circular RNAs exhibit limited evidence for translation, or translation regulation of the mRNA counterpart in terminal hematopoiesis.
Benoit P Nicolet, Sjoert B G Jansen, Esther Heideveld, Willem H Ouwehand, Emile van den Akker, Marieke von Lindern, Monika C Wolkers. RNA 2022
1

CircRNAs in Lung Adenocarcinoma: Diagnosis and Therapy.
Lijia Su, Jinying Zhao, Huahua Su, Yanhua Wang, Wenfeng Huang, Xuemei Jiang, Shiyao Gao. Curr Gene Ther 2022
0

The emerging roles of circRNAs in cancer and oncology.
Lasse S Kristensen, Theresa Jakobsen, Henrik Hager, Jørgen Kjems. Nat Rev Clin Oncol 2022
55

Translation and emerging functions of non-coding RNAs in inflammation and immunity.
Elena Della Bella, Jana Koch, Katja Baerenfaller. Allergy 2022
6

CircRNAs as Novel Biomarkers and Therapeutic Targets in Renal Cell Carcinoma.
Yuxia Zhou, Cheng Li, Zhenping Wang, Shuangfeng Tan, Yiqi Liu, Hu Zhang, Xuefeng Li. Front Mol Biosci 2022
1

Non-Canonical Splicing and Its Implications in Brain Physiology and Cancer.
Consuelo Pitolli, Alberto Marini, Claudio Sette, Vittoria Pagliarini. Int J Mol Sci 2022
0

Circular RNAs in atherosclerosis.
Xiaoni Huang, Yuwen Zhao, Huijiao Zhou, Yongqiang Li. Clin Chim Acta 2022
2

Recent progress of circular RNAs in different types of human cancer: Technological landscape, clinical opportunities and challenges (Review).
Ashish Ranjan Sharma, Shreya Banerjee, Manojit Bhattacharya, Abinit Saha, Sang-Soo Lee, Chiranjib Chakraborty. Int J Oncol 2022
2

Circular RNA translation: novel protein isoforms and clinical significance.
Shuo-Yang Wen, Javeria Qadir, Burton B Yang. Trends Mol Med 2022
6

Linear and Circular Long Non-Coding RNAs in Acute Lymphoblastic Leukemia: From Pathogenesis to Classification and Treatment.
Yasen Maimaitiyiming, Linyan Ye, Tao Yang, Wenjuan Yu, Hua Naranmandura. Int J Mol Sci 2022
0


Biogenesis and Regulatory Roles of Circular RNAs.
Li Yang, Jeremy E Wilusz, Ling-Ling Chen. Annu Rev Cell Dev Biol 2022
4

CircRNA: An emerging star in the progression of glioma.
Dazhao Peng, Lin Luo, Xiaoyang Zhang, Cheng Wei, Zhenyu Zhang, Lei Han. Biomed Pharmacother 2022
0

Novel insights into the role of circular RNAs in Parkinson disease: An emerging renaissance in the management of neurodegenerative diseases.
Zahra Dorostgou, Negar Yadegar, Zeynab Dorostgou, Fariborz Khorvash, Omid Vakili. J Neurosci Res 2022
0

CircRNA: a rising star in plant biology.
Pei Zhang, Mingqiu Dai. J Genet Genomics 2022
2

Circular RNA: An emerging frontier in RNA therapeutic targets, RNA therapeutics, and mRNA vaccines.
Xiang Liu, Yu Zhang, Shurong Zhou, Lauren Dain, Lei Mei, Guizhi Zhu. J Control Release 2022
5

Current advances and future perspectives on the functional roles and clinical implications of circular RNAs in esophageal squamous cell carcinoma: more influential than expected.
Chenxi Ju, Jing He, Chang Wang, Jinxiu Sheng, Jinlin Jia, Dan Du, Hongle Li, Mingxia Zhou, Fucheng He. Biomark Res 2022
1

circRNA: Regulatory factors and potential therapeutic targets in inflammatory dermatoses.
Ruifeng Liu, Luyao Zhang, Xincheng Zhao, Jia Liu, Wenjuan Chang, Ling Zhou, Kaiming Zhang. J Cell Mol Med 2022
2


Role of Circular RNAs in Pulmonary Fibrosis.
Jian Zhou, Yali Chen, Menglin He, Xuehan Li, Rurong Wang. Int J Mol Sci 2022
0

The Critical Roles of Circular RNAs in Basic Research and Clinical Application of Female Reproductive-Related Diseases.
Mengdie Li, LiYuan Cui, Jianping Zhang, Songcun Wang, Meirong Du. Reprod Sci 2022
0

Hsa_circ_0005050 interacts with ILF3 and affects cell apoptosis and proliferation by disrupting the balance between p53 and p65.
Jingwen Tan, Mingjun Sun, Jinyao Yin, Qian Zhou, Ruihuan Zhao, Qian Chen, Huiwen Sun, Chenglan Jiang, Shuting Li, Yuefeng He. Chem Biol Interact 2022
0

The bioinformatics toolbox for circRNA discovery and analysis.
Liang Chen, Changliang Wang, Huiyan Sun, Juexin Wang, Yanchun Liang, Yan Wang, Garry Wong. Brief Bioinform 2021
52

Circular RNAs in the Brain: A Possible Role in Memory?
Esmi L Zajaczkowski, Timothy W Bredy. Neuroscientist 2021
4

Practical guide for circular RNA analysis: Steps, tips, and resources.
Dimitrios Tsitsipatis, Myriam Gorospe. Wiley Interdiscip Rev RNA 2021
10

Circular RNAs are a novel type of non-coding RNAs in ROS regulation, cardiovascular metabolic inflammations and cancers.
Fatma Saaoud, Charles Drummer I V, Ying Shao, Yu Sun, Yifan Lu, Keman Xu, Dong Ni, Xiaohua Jiang, Hong Wang, Xiaofeng Yang. Pharmacol Ther 2021
37

Emerging roles of circular RNAs in innate immunity.
Isabella Li, Y Grace Chen. Curr Opin Immunol 2021
12

RNAi Screening to Identify Factors That Control Circular RNA Localization.
Deirdre C Tatomer, Dongming Liang, Jeremy E Wilusz. Methods Mol Biol 2021
2

Expression and function of circular RNAs in the mammalian brain.
Kaiyu Xu, Ying Zhang, Jiali Li. Cell Mol Life Sci 2021
1

Best practices to ensure robust investigation of circular RNAs: pitfalls and tips.
Samantha Dodbele, Nebibe Mutlu, Jeremy E Wilusz. EMBO Rep 2021
18

The design and synthesis of circular RNAs.
Prisca Obi, Y Grace Chen. Methods 2021
9

Circular RNAs Sparkle in the Diagnosis and Theranostics of Hepatocellular Carcinoma.
Menglan Wang, Minjie Wu, Tian Xie, Jianxiang Chen. Front Genet 2021
2