A citation-based method for searching scientific literature

Yang Zhang, Wei Xue, Xiang Li, Jun Zhang, Siye Chen, Jia-Lin Zhang, Li Yang, Ling-Ling Chen. Cell Rep 2016
Times Cited: 330Monika Piwecka, Petar Glažar, Luis R Hernandez-Miranda, Sebastian Memczak, Susanne A Wolf, Agnieszka Rybak-Wolf, Andrei Filipchyk, Filippos Klironomos, Cledi Alicia Cerda Jara, Pascal Fenske, Thorsten Trimbuch, Vera Zywitza, Mireya Plass, Luisa Schreyer, Salah Ayoub, Christine Kocks, Ralf Kühn, Christian Rosenmund, Carmen Birchmeier, Nikolaus Rajewsky. Science 2017
Times Cited: 684
List of shared articlesTimes cited

A new molecular mechanism of RNA circularization and the microRNA sponge formation.
Agnieszka Belter, Mariusz Popenda, Marcin Sajek, Tomasz Woźniak, Mirosława Z Naskręt-Barciszewska, Marta Szachniuk, Stefan Jurga, Jan Barciszewski. J Biomol Struct Dyn 2022
4

Circular RNAs in cardiovascular diseases.
Xiaohan Mei, Shi-You Chen. Pharmacol Ther 2022
3

Circular RNAs exhibit limited evidence for translation, or translation regulation of the mRNA counterpart in terminal hematopoiesis.
Benoit P Nicolet, Sjoert B G Jansen, Esther Heideveld, Willem H Ouwehand, Emile van den Akker, Marieke von Lindern, Monika C Wolkers. RNA 2022
1

Knockout of circRNAs by base editing back-splice sites of circularized exons.
Xiang Gao, Xu-Kai Ma, Xiang Li, Guo-Wei Li, Chu-Xiao Liu, Jun Zhang, Ying Wang, Jia Wei, Jia Chen, Ling-Ling Chen,[...]. Genome Biol 2022
6

Emergent Roles of Circular RNAs in Metabolism and Metabolic Disorders.
Yueh-Lin Wu, Hsiao-Fen Li, Hsi-Hsien Chen, Heng Lin. Int J Mol Sci 2022
5

Beyond the Code: Noncoding RNAs in Skin Wound Healing.
Dongqing Li, Guanglin Niu, Ning Xu Landén. Cold Spring Harb Perspect Biol 2022
0

CircRNAs as Novel Biomarkers and Therapeutic Targets in Renal Cell Carcinoma.
Yuxia Zhou, Cheng Li, Zhenping Wang, Shuangfeng Tan, Yiqi Liu, Hu Zhang, Xuefeng Li. Front Mol Biosci 2022
1

Non-Canonical Splicing and Its Implications in Brain Physiology and Cancer.
Consuelo Pitolli, Alberto Marini, Claudio Sette, Vittoria Pagliarini. Int J Mol Sci 2022
0

The role of circRNAs in the regulation of myocardial angiogenesis in coronary heart disease.
Xiao Ma, Xinyuan Chen, Changhua Mo, Longchang Li, Shuxiong Nong, Chun Gui. Microvasc Res 2022
1


Biogenesis and Regulatory Roles of Circular RNAs.
Li Yang, Jeremy E Wilusz, Ling-Ling Chen. Annu Rev Cell Dev Biol 2022
4

Best practice standards for circular RNA research.
Anne F Nielsen, Albrecht Bindereif, Irene Bozzoni, Mor Hanan, Thomas B Hansen, Manuel Irimia, Sebastian Kadener, Lasse S Kristensen, Ivano Legnini, Mariangela Morlando,[...]. Nat Methods 2022
4

CircRNA: An emerging star in the progression of glioma.
Dazhao Peng, Lin Luo, Xiaoyang Zhang, Cheng Wei, Zhenyu Zhang, Lei Han. Biomed Pharmacother 2022
0

Novel insights into the role of circular RNAs in Parkinson disease: An emerging renaissance in the management of neurodegenerative diseases.
Zahra Dorostgou, Negar Yadegar, Zeynab Dorostgou, Fariborz Khorvash, Omid Vakili. J Neurosci Res 2022
0

CircRNA: a rising star in plant biology.
Pei Zhang, Mingqiu Dai. J Genet Genomics 2022
2

Current advances and future perspectives on the functional roles and clinical implications of circular RNAs in esophageal squamous cell carcinoma: more influential than expected.
Chenxi Ju, Jing He, Chang Wang, Jinxiu Sheng, Jinlin Jia, Dan Du, Hongle Li, Mingxia Zhou, Fucheng He. Biomark Res 2022
1

circRNA: Regulatory factors and potential therapeutic targets in inflammatory dermatoses.
Ruifeng Liu, Luyao Zhang, Xincheng Zhao, Jia Liu, Wenjuan Chang, Ling Zhou, Kaiming Zhang. J Cell Mol Med 2022
2

Viral Circular RNAs and Their Possible Roles in Virus-Host Interaction.
Xing Zhang, Zi Liang, Chonglong Wang, Zeen Shen, Sufei Sun, Chengliang Gong, Xiaolong Hu. Front Immunol 2022
0Role of Circular RNAs in Pulmonary Fibrosis.
Jian Zhou, Yali Chen, Menglin He, Xuehan Li, Rurong Wang. Int J Mol Sci 2022
0

RNA structures in alternative splicing and back-splicing.
Bingbing Xu, Yijun Meng, Yongfeng Jin. Wiley Interdiscip Rev RNA 2021
12

Circular RNAs in the Brain: A Possible Role in Memory?
Esmi L Zajaczkowski, Timothy W Bredy. Neuroscientist 2021
4

Practical guide for circular RNA analysis: Steps, tips, and resources.
Dimitrios Tsitsipatis, Myriam Gorospe. Wiley Interdiscip Rev RNA 2021
10

Circular RNAs are a novel type of non-coding RNAs in ROS regulation, cardiovascular metabolic inflammations and cancers.
Fatma Saaoud, Charles Drummer I V, Ying Shao, Yu Sun, Yifan Lu, Keman Xu, Dong Ni, Xiaohua Jiang, Hong Wang, Xiaofeng Yang. Pharmacol Ther 2021
37


RNAi Screening to Identify Factors That Control Circular RNA Localization.
Deirdre C Tatomer, Dongming Liang, Jeremy E Wilusz. Methods Mol Biol 2021
2

Screening for functional circular RNAs using the CRISPR-Cas13 system.
Siqi Li, Xiang Li, Wei Xue, Lin Zhang, Liang-Zhong Yang, Shi-Meng Cao, Yun-Ni Lei, Chu-Xiao Liu, Si-Kun Guo, Lin Shan,[...]. Nat Methods 2021
81

Circular RNAs in childhood-related diseases and cancers: A review.
Liwei Mao, Jianmin Guo, Linghui Hu, Lexuan Li, Samuel Bennett, Jiake Xu, Jun Zou. Cell Biochem Funct 2021
3

Expression profiles, biological functions and clinical significance of circRNAs in bladder cancer.
Xiaoqi Yang, Tao Ye, Haoran Liu, Peng Lv, Chen Duan, Xiaoliang Wu, Kehua Jiang, Hongyan Lu, Ding Xia, Ejun Peng,[...]. Mol Cancer 2021
47

Circular RNAs in osteoarthritis: indispensable regulators and novel strategies in clinical implications.
Wenchao Zhang, Lin Qi, Ruiqi Chen, Jieyu He, Zhongyue Liu, Wanchun Wang, Chao Tu, Zhihong Li. Arthritis Res Ther 2021
17

Genome-Wide Circular RNA Expression Patterns Reflect Resistance to Immunomodulatory Drugs in Multiple Myeloma Cells.
Theresa Jakobsen, Mette Dahl, Konstantinos Dimopoulos, Kirsten Grønbæk, Jørgen Kjems, Lasse Sommer Kristensen. Cancers (Basel) 2021
14

Expression and function of circular RNAs in the mammalian brain.
Kaiyu Xu, Ying Zhang, Jiali Li. Cell Mol Life Sci 2021
1Best practices to ensure robust investigation of circular RNAs: pitfalls and tips.
Samantha Dodbele, Nebibe Mutlu, Jeremy E Wilusz. EMBO Rep 2021
18