A citation-based method for searching scientific literature

Chao-Gan Yan, Xin-Di Wang, Xi-Nian Zuo, Yu-Feng Zang. Neuroinformatics 2016
Times Cited: 1014Mingrui Xia, Jinhui Wang, Yong He. PLoS One 2013
Times Cited: 1624
List of shared articlesTimes cited

A multivariate pattern analysis of resting-state functional MRI data in Naïve and chronic betel quid chewers.
Zeqiang Linli, Xiaojun Huang, Zhening Liu, Shuixia Guo, Adellah Sariah. Brain Imaging Behav 2021
2

Topographical reorganization of brain functional connectivity during an early period of epileptogenesis.
Lin Li, Lingna He, Neil Harris, Yufeng Zhou, Jerome Engel, Anatol Bragin. Epilepsia 2021
2

Whole-Brain Functional Dynamics Track Depressive Symptom Severity.
Zachary T Goodman, Sierra A Bainter, Salome Kornfeld, Catie Chang, Jason S Nomi, Lucina Q Uddin. Cereb Cortex 2021
2

Brain Structural and Functional Reorganization in Tinnitus Patients Without Hearing Loss After Sound Therapy: A Preliminary Longitudinal Study.
Qian Chen, Han Lv, Zhaodi Wang, Xuan Wei, Pengfei Zhao, Zhenghan Yang, Shusheng Gong, Zhenchang Wang. Front Neurosci 2021
1

Aberrant brain voxel-wise resting state fMRI in patients with thyroid-associated ophthalmopathy.
Wen Chen, Qian Wu, Lu Chen, Jiang Zhou, Huan-Huan Chen, Xiao-Quan Xu, Fei-Yun Wu, Hao Hu. J Neuroimaging 2021
0

Language switching training modulates the neural network of non-linguistic cognitive control.
Mo Chen, Fengyang Ma, Zhaoqi Zhang, Shuhua Li, Man Zhang, Qiming Yuan, Junjie Wu, Chunming Lu, Taomei Guo. PLoS One 2021
0

Large-scale network topology reveals brain functional abnormality in Chinese dyslexic children.
Jia Zhang, Lanfang Liu, Hehui Li, Xiaoxia Feng, Manli Zhang, Li Liu, Xiangzhi Meng, Guosheng Ding. Neuropsychologia 2021
0

Compressed sensorimotor-to-transmodal hierarchical organization in schizophrenia.
Debo Dong, Dezhong Yao, Yulin Wang, Seok-Jun Hong, Sarah Genon, Fei Xin, Kyesam Jung, Hui He, Xuebin Chang, Mingjun Duan,[...]. Psychol Med 2021
1

Disrupted Spontaneous Neural Activity in Patients With Thyroid-Associated Ophthalmopathy: A Resting-State fMRI Study Using Amplitude of Low-Frequency Fluctuation.
Wen Chen, Qian Wu, Lu Chen, Jiang Zhou, Huan-Huan Chen, Xiao-Quan Xu, Hao Hu, Fei-Yun Wu. Front Hum Neurosci 2021
0

Goal setting and attaining: Neural correlates of positive coping style and hope.
Guangcan Xiang, Qingqing Li, Mingyue Xiao, Li He, Ximei Chen, Xiaoli Du, Xinyuan Liu, Shiqing Song, Yue Wu, Hong Chen. Psychophysiology 2021
0