A citation-based method for searching scientific literature

Chao-Gan Yan, Xin-Di Wang, Xi-Nian Zuo, Yu-Feng Zang. Neuroinformatics 2016
Times Cited: 1014Xiaowei Jiang, Shinan Fu, Zhiyang Yin, Jiahui Kang, Xinrui Wang, Yifang Zhou, Shengnan Wei, Feng Wu, Lingtao Kong, Fei Wang, Yanqing Tang. J Affect Disord 2020
Times Cited: 12
List of shared articlesTimes cited

Altered spatiotemporal consistency of corticolimbic circuitry in euthymic pediatric bipolar disorder.
Yongxin Guo, Jinfeng Wang, Qing Jiao, Weifang Cao, Dong Cui, Weijia Gao, Jianfeng Qiu, Linyan Su, Guangming Lu. Brain Imaging Behav 2021
2

Structural and functional alterations in untreated patients with major depressive disorder and bipolar disorder experiencing first depressive episode: A magnetic resonance imaging study combined with follow-up.
Xiaowei Jiang, Xinrui Wang, Linna Jia, Ting Sun, Jiahui Kang, Yifang Zhou, Shengnan Wei, Feng Wu, Lingtao Kong, Fei Wang,[...]. J Affect Disord 2021
2

Neurovascular coupling alterations in type 2 diabetes: a 5-year longitudinal MRI study.
Yang Zhang, Xiaolu Zhang, Guangyang Ma, Wen Qin, Jiayang Yang, Jiahui Lin, Quan Zhang. BMJ Open Diabetes Res Care 2021
1

Inflammation is correlated with abnormal functional connectivity in unmedicated bipolar depression: an independent component analysis study of resting-state fMRI.
Guixian Tang, Pan Chen, Guanmao Chen, Shuming Zhong, JiaYing Gong, Hui Zhong, Tao Ye, Feng Chen, Jurong Wang, Zhenye Luo,[...]. Psychol Med 2021
1