A citation-based method for searching scientific literature

Fangfei Yin, Huiqiao Liu, Qiang Li, Xia Gao, Yongmei Yin, Dingbin Liu. Anal Chem 2016
Times Cited: 35Robert M Dirks, Niles A Pierce. Proc Natl Acad Sci U S A 2004
Times Cited: 963
List of shared articlesTimes cited

Lighting Up Fluorescent Silver Clusters via Target-Catalyzed Hairpin Assembly for Amplified Biosensing.
Min Pan, Meijuan Liang, Junlin Sun, Xiaoqing Liu, Fuan Wang. Langmuir 2018
17

Plasmon-enhanced biosensors for microRNA analysis and cancer diagnosis.
Xiaohui Lu, Chanyu Yao, Linlin Sun, Zheng Li. Biosens Bioelectron 2022
2

Optical nano-biosensing interface via nucleic acid amplification strategy: construction and application.
Hong Zhou, Jing Liu, Jing-Juan Xu, Shu-Sheng Zhang, Hong-Yuan Chen. Chem Soc Rev 2018
82A hybridization chain reaction amplification strategy for fluorescence imaging of human telomerase activity in living cells.
Zhiqian Zhang, Changli Zhong, Taixian Yuan, Xiaoyan Zhou, Min Zhao, Husun Qian, Wei Cheng, Tingmei Chen. Methods Appl Fluoresc 2018
2

Dual Amplification Fluorescence Assay for Alpha Fetal Protein Utilizing Immunohybridization Chain Reaction and Metal-Enhanced Fluorescence of Carbon Nanodots.
Dang-Dang Xu, Cui Liu, Cheng-Yu Li, Chong-Yang Song, Ya-Feng Kang, Chu-Bo Qi, Yi Lin, Dai-Wen Pang, Hong-Wu Tang. ACS Appl Mater Interfaces 2017
17

Advances in microRNA analysis.
Despina P Kalogianni, Panagiota M Kalligosfyri, Iraklis K Kyriakou, Theodore K Christopoulos. Anal Bioanal Chem 2018
33

Ultrasensitive microRNA-21 detection based on DNA hybridization chain reaction and SYBR Green dye.
Zhi Li, Bingchen Li, Yunlei Zhou, Huanshun Yin, Jun Wang, Shiyun Ai. Anal Biochem 2017
8