A citation-based method for searching scientific literature

Kuo-Sheng Lee, Xiaoying Huang, David Fitzpatrick. Nature 2016
Times Cited: 65Chao-Hui Li, Lan-Zhen Yan, Wen-Zan Ban, Qiu Tu, Yong Wu, Lin Wang, Rui Bi, Shuang Ji, Yu-Hua Ma, Wen-Hui Nie, Long-Bao Lv, Yong-Gang Yao, Xu-Dong Zhao, Ping Zheng. Cell Res 2017
Times Cited: 43
List of shared articlesTimes cited

A bright future for the tree shrew in neuroscience research: Summary from the inaugural Tree Shrew Users Meeting.
Elise Savier, Madineh Sedigh-Sarvestani, Ralf Wimmer, David Fitzpatrick. Zool Res 2021
0


Construction of complete Tupaia belangeri transcriptome database by whole-genome and comprehensive RNA sequencing.
Takahiro Sanada, Kyoko Tsukiyama-Kohara, Tadasu Shin-I, Naoki Yamamoto, Mohammad Enamul Hoque Kayesh, Daisuke Yamane, Jun-Ichiro Takano, Yumiko Shiogama, Yasuhiro Yasutomi, Kazuho Ikeo,[...]. Sci Rep 2019
6

Avian H5N1 influenza virus infection causes severe pneumonia in the Northern tree shrew (Tupaia belangeri).
Takahiro Sanada, Fumihiko Yasui, Tomoko Honda, Mohammad Enamul Hoque Kayesh, Jun-Ichiro Takano, Yumiko Shiogama, Yasuhiro Yasutomi, Kyoko Tsukiyama-Kohara, Michinori Kohara. Virology 2019
12

Chromosomal level assembly and population sequencing of the Chinese tree shrew genome.
Yu Fan, Mao-Sen Ye, Jin-Yan Zhang, Ling Xu, Dan-Dan Yu, Tian-Le Gu, Yu-Lin Yao, Jia-Qi Chen, Long-Bao Lv, Ping Zheng,[...]. Zool Res 2019
28


Does the Genetic Feature of the Chinese Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis) Support Its Potential as a Viable Model for Alzheimer's Disease Research?
Yu Fan, Rongcan Luo, Ling-Yan Su, Qun Xiang, Dandan Yu, Ling Xu, Jia-Qi Chen, Rui Bi, Dong-Dong Wu, Ping Zheng,[...]. J Alzheimers Dis 2018
18