A citation-based method for searching scientific literature

Elisabetta Maffioletti, Annamaria Cattaneo, Gianluca Rosso, Giuseppe Maina, Carlo Maj, Massimo Gennarelli, Daniela Tardito, Luisella Bocchio-Chiavetto. J Affect Disord 2016
Times Cited: 83Hui Wei, Yanbo Yuan, Sha Liu, Cheng Wang, Fude Yang, Zheng Lu, Chuanyue Wang, Hong Deng, Jinping Zhao, Yan Shen, Chenyu Zhang, Xin Yu, Qi Xu. Am J Psychiatry 2015
Times Cited: 45
List of shared articlesTimes cited

Genome-Wide, Integrative Analysis Implicates Exosome-Derived MicroRNA Dysregulation in Schizophrenia.
Yang Du, Yun Yu, Yang Hu, Xiao-Wan Li, Ze-Xu Wei, Rui-Yuan Pan, Xue-Song Li, Guang-En Zheng, Xiao-Yan Qin, Qing-Shan Liu,[...]. Schizophr Bull 2019
25

Circulating microRNAs as potential biomarkers for psychiatric and neurodegenerative disorders.
M M J van den Berg, J Krauskopf, J G Ramaekers, J C S Kleinjans, J Prickaerts, J J Briedé. Prog Neurobiol 2020
42

Diagnostic value of blood-derived microRNAs for schizophrenia: results of a meta-analysis and validation.
Sha Liu, Fuquan Zhang, Xijin Wang, Yin Yao Shugart, Yingying Zhao, Xinrong Li, Zhifen Liu, Ning Sun, Chunxia Yang, Kerang Zhang,[...]. Sci Rep 2017
28

Neuronal Development-Related miRNAs as Biomarkers for Alzheimer's Disease, Depression, Schizophrenia and Ionizing Radiation Exposure.
Renu Chandra Segaran, Li Yun Chan, Hong Wang, Gautam Sethi, Feng Ru Tang. Curr Med Chem 2021
6

Exploiting Circulating MicroRNAs as Biomarkers in Psychiatric Disorders.
Bhaskar Roy, Yuta Yoshino, Lauren Allen, Kevin Prall, Grant Schell, Yogesh Dwivedi. Mol Diagn Ther 2020
15

Expression and Regulatory Network Analysis of miR-140-3p, a New Potential Serum Biomarker for Autism Spectrum Disorder.
Matilde Cirnigliaro, Cristina Barbagallo, Mariangela Gulisano, Carla N Domini, Rita Barone, Davide Barbagallo, Marco Ragusa, Cinzia Di Pietro, Renata Rizzo, Michele Purrello. Front Mol Neurosci 2017
16


Exosomal secretion of a psychosis-altered miRNA that regulates glutamate receptor expression is affected by antipsychotics.
Stephen K Amoah, Brian A Rodriguez, Constantine N Logothetis, Praveen Chander, Carl M Sellgren, Jason P Weick, Steven D Sheridan, Lauren L Jantzie, Maree J Webster, Nikolaos Mellios. Neuropsychopharmacology 2020
8