A citation-based method for searching scientific literature

Jeffrey N Stirman, Ikuko T Smith, Michael W Kudenov, Spencer L Smith. Nat Biotechnol 2016
Times Cited: 124W Denk, J H Strickler, W W Webb. Science 1990
Times Cited: 4310
List of shared articlesTimes cited

Optical interrogation of multi-scale neuronal plasticity underlying behavioral learning.
Shinichiro Tsutsumi, Akiko Hayashi-Takagi. Curr Opin Neurobiol 2021
2

3D Whole-Brain Imaging Approaches to Study Brain Tumors.
Julian Taranda, Sevin Turcan. Cancers (Basel) 2021
0

De-scattering with Excitation Patterning enables rapid wide-field imaging through scattering media.
Cheng Zheng, Jong Kang Park, Murat Yildirim, Josiah R Boivin, Yi Xue, Mriganka Sur, Peter T C So, Dushan N Wadduwage. Sci Adv 2021
1

High-speed, cortex-wide volumetric recording of neuroactivity at cellular resolution using light beads microscopy.
Jeffrey Demas, Jason Manley, Frank Tejera, Kevin Barber, Hyewon Kim, Francisca Martínez Traub, Brandon Chen, Alipasha Vaziri. Nat Methods 2021
1

Single-laser-based simultaneous four-wavelength excitation source for femtosecond two-photon fluorescence microscopy.
Yang-Ting Hsiao, Yu-Fan Huang, Bhaskar Jyoti Borah, Shih-Kuo Chen, Chi-Kuang Sun. Biomed Opt Express 2021
1

Deep Compressed Imaging via Optimized-Pattern Scanning.
Kangning Zhang, Junjie Hu, Weijian Yang. Photonics Res 2021
0

Nyquist-exceeding high voxel rate acquisition in mesoscopic multiphoton microscopy for full-field submicron resolution resolvability.
Bhaskar Jyoti Borah, Jye-Chang Lee, Han-Hsiung Chi, Yang-Ting Hsiao, Chen-Tung Yen, Chi-Kuang Sun. iScience 2021
0


Scanless two-photon excitation with temporal focusing.
Eirini Papagiakoumou, Emiliano Ronzitti, Valentina Emiliani. Nat Methods 2020
11

High-speed volumetric two-photon fluorescence imaging of neurovascular dynamics.
Jiang Lan Fan, Jose A Rivera, Wei Sun, John Peterson, Henry Haeberle, Sam Rubin, Na Ji. Nat Commun 2020
4

Two-photon focal modulation microscopy for high-resolution imaging in deep tissue.
Yao Zheng, Jiajia Chen, Xin Shi, Xinpei Zhu, Jiahao Wang, Limeng Huang, Ke Si, Colin J R Sheppard, Wei Gong. J Biophotonics 2019
7

Two-photon frequency division multiplexing for functional in vivo imaging: a feasibility study.
Dmitri Tsyboulski, Natalia Orlova, Peter Ledochowitsch, Peter Saggau. Opt Express 2019
1

Volumetric Ca2+ Imaging in the Mouse Brain Using Hybrid Multiplexed Sculpted Light Microscopy.
Siegfried Weisenburger, Frank Tejera, Jeffrey Demas, Brandon Chen, Jason Manley, Fraser T Sparks, Francisca Martínez Traub, Tanya Daigle, Hongkui Zeng, Attila Losonczy,[...]. Cell 2019
48

Two-Color Volumetric Imaging of Neuronal Activity of Cortical Columns.
Shuting Han, Weijian Yang, Rafael Yuste. Cell Rep 2019
13


Wide. Fast. Deep: Recent Advances in Multiphoton Microscopy of In Vivo Neuronal Activity.
Jérôme Lecoq, Natalia Orlova, Benjamin F Grewe. J Neurosci 2019
19

All-Optical Volumetric Physiology for Connectomics in Dense Neuronal Structures.
Chiao Huang, Chu-Yi Tai, Kai-Ping Yang, Wei-Kun Chang, Kuo-Jen Hsu, Ching-Chun Hsiao, Shun-Chi Wu, Yen-Yin Lin, Ann-Shyn Chiang, Shi-Wei Chu. iScience 2019
2

MATRIEX imaging: multiarea two-photon real-time in vivo explorer.
Mengke Yang, Zhenqiao Zhou, Jianxiong Zhang, Shanshan Jia, Tong Li, Jiangheng Guan, Xiang Liao, Bing Leng, Jing Lyu, Kuan Zhang,[...]. Light Sci Appl 2019
6

Dual-plane 3-photon microscopy with remote focusing.
Kevin T Takasaki, Dmitri Tsyboulski, Jack Waters. Biomed Opt Express 2019
6


High-speed 3D imaging of cellular activity in the brain using axially-extended beams and light sheets.
Elizabeth Mc Hillman, Venkatakaushik Voleti, Kripa Patel, Wenze Li, Hang Yu, Citlali Perez-Campos, Sam E Benezra, Randy M Bruno, Pubudu T Galwaduge. Curr Opin Neurobiol 2018
13


Simultaneous two-plane, two-photon imaging based on spatial multiplexing.
Qinglei Hu, Pei Li, Yumiao Xiong, Yu Wang, Xiaohua Lv, Shaoqun Zeng. Opt Lett 2018
2

In vivo imaging of neural activity.
Weijian Yang, Rafael Yuste. Nat Methods 2017
157