A citation-based method for searching scientific literature

Zui Tao, Chen Zhao, Qian Jian, Mark Gillies, Haiwei Xu, Zheng Qin Yin. Oncotarget 2016
Times Cited: 11Erica Balzer, Christian Heine, Qiang Jiang, Vivian M Lee, Eric G Moss. Development 2010
Times Cited: 149
List of shared articlesTimes cited

Lin28b stimulates the reprogramming of rat Müller glia to retinal progenitors.
Chen Zhao, Zui Tao, Langyue Xue, Yuxiao Zeng, Yi Wang, Haiwei Xu, Zheng Qin Yin. Exp Cell Res 2017
6


Lin28 promotes dental pulp cell proliferation via upregulation of cyclin-dependent proteins and interaction with let-7a/IGF2BP2 pathways.
Yan Liu, Ning Dong, Jiyu Miao, Chenxing Li, Xiaofei Wang, Jianping Ruan. Biomed Pharmacother 2019
6