A citation-based method for searching scientific literature

Ian Nauhaus, Kristina J Nielsen, Edward M Callaway. Neuron 2016
Times Cited: 29Xiaohe Yan, Xiaoming Lin, Qifeng Wang, Yuanchao Zhang, Yingming Chen, Shaojie Song, Tianzi Jiang. PLoS One 2010
Times Cited: 29
List of shared articlesTimes cited

Decreased Functional Connectivity of the Primary Visual Cortex and the Correlation With Clinical Features in Patients With Intermittent Exotropia.
Xueying He, Jie Hong, Zhaohui Liu, Qian Wang, Ting Li, Xiaoxia Qu, Nanxi Fei, Wei Li, Jing Fu. Front Neurol 2021
0