A citation-based method for searching scientific literature

Ian Nauhaus, Kristina J Nielsen, Edward M Callaway. Neuron 2016
Times Cited: 29Wenbin Guo, Xilong Cui, Feng Liu, Jindong Chen, Guangrong Xie, Renrong Wu, Zhikun Zhang, Huafu Chen, Xiangyang Zhang, Jingping Zhao. Brain Imaging Behav 2018
Times Cited: 11
List of shared articlesTimes cited

Decreased Functional Connectivity of the Primary Visual Cortex and the Correlation With Clinical Features in Patients With Intermittent Exotropia.
Xueying He, Jie Hong, Zhaohui Liu, Qian Wang, Ting Li, Xiaoxia Qu, Nanxi Fei, Wei Li, Jing Fu. Front Neurol 2021
0