A citation-based method for searching scientific literature

Hideyuki Arita, Kai Yamasaki, Yuko Matsushita, Taishi Nakamura, Asanao Shimokawa, Hirokazu Takami, Shota Tanaka, Akitake Mukasa, Mitsuaki Shirahata, Saki Shimizu, Kaori Suzuki, Kuniaki Saito, Keiichi Kobayashi, Fumi Higuchi, Takeo Uzuka, Ryohei Otani, Kaoru Tamura, Kazutaka Sumita, Makoto Ohno, Yasuji Miyakita, Naoki Kagawa, Naoya Hashimoto, Ryusuke Hatae, Koji Yoshimoto, Naoki Shinojima, Hideo Nakamura, Yonehiro Kanemura, Yoshiko Okita, Manabu Kinoshita, Kenichi Ishibashi, Tomoko Shofuda, Yoshinori Kodama, Kanji Mori, Yusuke Tomogane, Junya Fukai, Koji Fujita, Yuzo Terakawa, Naohiro Tsuyuguchi, Shusuke Moriuchi, Masahiro Nonaka, Hiroyoshi Suzuki, Makoto Shibuya, Taketoshi Maehara, Nobuhito Saito, Motoo Nagane, Nobutaka Kawahara, Keisuke Ueki, Toshiki Yoshimine, Etsuo Miyaoka, Ryo Nishikawa, Takashi Komori, Yoshitaka Narita, Koichi Ichimura. Acta Neuropathol Commun 2016
Times Cited: 111List of shared articlesTimes cited

TERT Promoter Alterations in Glioblastoma: A Systematic Review.
Nathalie Olympios, Vianney Gilard, Florent Marguet, Florian Clatot, Frédéric Di Fiore, Maxime Fontanilles. Cancers (Basel) 2021
0

Prognostic stratification for IDH-wild-type lower-grade astrocytoma by Sanger sequencing and copy-number alteration analysis with MLPA.
Yasuhide Makino, Yoshiki Arakawa, Ema Yoshioka, Tomoko Shofuda, Takeshi Kawauchi, Yukinori Terada, Masahiro Tanji, Daisuke Kanematsu, Yohei Mineharu, Susumu Miyamoto,[...]. Sci Rep 2021
0

Retrospective clinical trial experimentally validates glioblastoma genome-wide pattern of DNA copy-number alterations predictor of survival.
Sri Priya Ponnapalli, Matthew W Bradley, Karen Devine, Jay Bowen, Sara E Coppens, Kristen M Leraas, Brett A Milash, Fuqiang Li, Huijuan Luo, Shi Qiu,[...]. APL Bioeng 2020
1

A tailored next-generation sequencing panel identified distinct subtypes of wildtype IDH and TERT promoter glioblastomas.
Nayuta Higa, Toshiaki Akahane, Seiya Yokoyama, Hajime Yonezawa, Hiroyuki Uchida, Tomoko Takajo, Mari Kirishima, Taiji Hamada, Kei Matsuo, Shingo Fujio,[...]. Cancer Sci 2020
2

Prognostic impact of CDKN2A/B deletion, TERT mutation, and EGFR amplification on histological and molecular IDH-wildtype glioblastoma.
Sirui Ma, Soumon Rudra, Jian L Campian, Sonika Dahiya, Gavin P Dunn, Tanner Johanns, Michael Goldstein, Albert H Kim, Jiayi Huang. Neurooncol Adv 2020
5

A comprehensive review of available omics data resources and molecular profiling for precision glioma studies.
Zheng Zhao, Kenan Zhang, Zhiliang Wang, Kuanyu Wang, Xing Liu, Fan Wu, Jing Chen. Biomed Rep 2019
5

The Genetic Landscape of Human Glioblastoma and Matched Primary Cancer Stem Cells Reveals Intratumour Similarity and Intertumour Heterogeneity.
Chiara Pesenti, Stefania Elena Navone, Laura Guarnaccia, Andrea Terrasi, Jole Costanza, Rosamaria Silipigni, Silvana Guarneri, Nicola Fusco, Laura Fontana, Marco Locatelli,[...]. Stem Cells Int 2019
7

Distribution differences in prognostic copy number alteration profiles in IDH-wild-type glioblastoma cause survival discrepancies across cohorts.
Toru Umehara, Hideyuki Arita, Ema Yoshioka, Tomoko Shofuda, Daisuke Kanematsu, Manabu Kinoshita, Yoshinori Kodama, Masayuki Mano, Naoki Kagawa, Yasunori Fujimoto,[...]. Acta Neuropathol Commun 2019
14

Combined Therapy Sensitivity Index Based on a 13-Gene Signature Predicts Prognosis for IDH Wild-type and MGMT Promoter Unmethylated Glioblastoma Patients.
Ningrong Ye, Nian Jiang, Chengyuan Feng, Feiyifan Wang, Hanwen Zhang, Harrusin Xiao Bai, Li Yang, Yandong Su, Chunhai Huang, Siyi Wanggou,[...]. J Cancer 2019
6