A citation-based method for searching scientific literature

Hideyuki Arita, Kai Yamasaki, Yuko Matsushita, Taishi Nakamura, Asanao Shimokawa, Hirokazu Takami, Shota Tanaka, Akitake Mukasa, Mitsuaki Shirahata, Saki Shimizu, Kaori Suzuki, Kuniaki Saito, Keiichi Kobayashi, Fumi Higuchi, Takeo Uzuka, Ryohei Otani, Kaoru Tamura, Kazutaka Sumita, Makoto Ohno, Yasuji Miyakita, Naoki Kagawa, Naoya Hashimoto, Ryusuke Hatae, Koji Yoshimoto, Naoki Shinojima, Hideo Nakamura, Yonehiro Kanemura, Yoshiko Okita, Manabu Kinoshita, Kenichi Ishibashi, Tomoko Shofuda, Yoshinori Kodama, Kanji Mori, Yusuke Tomogane, Junya Fukai, Koji Fujita, Yuzo Terakawa, Naohiro Tsuyuguchi, Shusuke Moriuchi, Masahiro Nonaka, Hiroyoshi Suzuki, Makoto Shibuya, Taketoshi Maehara, Nobuhito Saito, Motoo Nagane, Nobutaka Kawahara, Keisuke Ueki, Toshiki Yoshimine, Etsuo Miyaoka, Ryo Nishikawa, Takashi Komori, Yoshitaka Narita, Koichi Ichimura. Acta Neuropathol Commun 2016
Times Cited: 116Hiromichi Suzuki, Kosuke Aoki, Kenichi Chiba, Yusuke Sato, Yusuke Shiozawa, Yuichi Shiraishi, Teppei Shimamura, Atsushi Niida, Kazuya Motomura, Fumiharu Ohka, Takashi Yamamoto, Kuniaki Tanahashi, Melissa Ranjit, Toshihiko Wakabayashi, Tetsuichi Yoshizato, Keisuke Kataoka, Kenichi Yoshida, Yasunobu Nagata, Aiko Sato-Otsubo, Hiroko Tanaka, Masashi Sanada, Yutaka Kondo, Hideo Nakamura, Masahiro Mizoguchi, Tatsuya Abe, Yoshihiro Muragaki, Reiko Watanabe, Ichiro Ito, Satoru Miyano, Atsushi Natsume, Seishi Ogawa. Nat Genet 2015
Times Cited: 443
List of shared articlesTimes cited

Impact of Inversion Time for FLAIR Acquisition on the T2-FLAIR Mismatch Detectability for IDH-Mutant, Non-CODEL Astrocytomas.
Manabu Kinoshita, Hideyuki Arita, Masamichi Takahashi, Takehiro Uda, Junya Fukai, Kenichi Ishibashi, Noriyuki Kijima, Ryuichi Hirayama, Mio Sakai, Atsuko Arisawa,[...]. Front Oncol 2021
1

Assessing Versatile Machine Learning Models for Glioma Radiogenomic Studies across Hospitals.
Risa K Kawaguchi, Masamichi Takahashi, Mototaka Miyake, Manabu Kinoshita, Satoshi Takahashi, Koichi Ichimura, Ryuji Hamamoto, Yoshitaka Narita, Jun Sese. Cancers (Basel) 2021
1

Infrequent RAS mutation is not associated with specific histological phenotype in gliomas.
Yasuhide Makino, Yoshiki Arakawa, Ema Yoshioka, Tomoko Shofuda, Sachiko Minamiguchi, Takeshi Kawauchi, Masahiro Tanji, Daisuke Kanematsu, Masahiro Nonaka, Yoshiko Okita,[...]. BMC Cancer 2021
0


Molecular characteristics and clinical outcomes of elderly patients with IDH-wildtype glioblastomas: comparative study of older and younger cases in Kansai Network cohort.
Junya Fukai, Hideyuki Arita, Toru Umehara, Ema Yoshioka, Tomoko Shofuda, Daisuke Kanematsu, Yoshinori Kodama, Masayuki Mano, Manabu Kinoshita, Yoshiko Okita,[...]. Brain Tumor Pathol 2020
2

Highly sensitive detection of TERT promoter mutations in recurrent glioblastomas using digital PCR.
Shunichiro Miki, Kaishi Satomi, Makoto Ohno, Yuko Matsushita, Mai Kitahara, Yasuji Miyakita, Masamichi Takahashi, Masahide Matsuda, Eiichi Ishikawa, Akira Matsumura,[...]. Brain Tumor Pathol 2020
2

TERT promoter mutation confers favorable prognosis regardless of 1p/19q status in adult diffuse gliomas with IDH1/2 mutations.
Hideyuki Arita, Yuko Matsushita, Ryunosuke Machida, Kai Yamasaki, Nobuhiro Hata, Makoto Ohno, Shigeru Yamaguchi, Takashi Sasayama, Shota Tanaka, Fumi Higuchi,[...]. Acta Neuropathol Commun 2020
4


PI3K/AKT/mTOR Pathway Alterations Promote Malignant Progression and Xenograft Formation in Oligodendroglial Tumors.
Kensuke Tateishi, Taishi Nakamura, Tareq A Juratli, Erik A Williams, Yuko Matsushita, Shigeta Miyake, Mayuko Nishi, Julie J Miller, Shilpa S Tummala, Alexandria L Fink,[...]. Clin Cancer Res 2019
13

Prediction of IDH and TERT promoter mutations in low-grade glioma from magnetic resonance images using a convolutional neural network.
Ryohei Fukuma, Takufumi Yanagisawa, Manabu Kinoshita, Takashi Shinozaki, Hideyuki Arita, Atsushi Kawaguchi, Masamichi Takahashi, Yoshitaka Narita, Yuzo Terakawa, Naohiro Tsuyuguchi,[...]. Sci Rep 2019
20

Enchondromatosis-associated oligodendroglioma: case report and literature review.
Takamune Achiha, Hideyuki Arita, Naoki Kagawa, Tsuyoshi Murase, Jun-Ichiro Ikeda, Eiichi Morii, Yonehiro Kanemura, Yasunori Fujimoto, Haruhiko Kishima. Brain Tumor Pathol 2018
4

Radiological characteristics based on isocitrate dehydrogenase mutations and 1p/19q codeletion in grade II and III gliomas.
Takahiro Yamauchi, Makoto Ohno, Yuko Matsushita, Masamichi Takahashi, Yasuji Miyakita, Yosuke Kitagawa, Erika Kondo, Natsuko Tsushita, Kaishi Satomi, Akihiko Yoshida,[...]. Brain Tumor Pathol 2018
11

Characteristics and outcomes of elderly patients with diffuse gliomas: a multi-institutional cohort study by Kansai Molecular Diagnosis Network for CNS Tumors.
Takahiro Sasaki, Junya Fukai, Yoshinori Kodama, Takanori Hirose, Yoshiko Okita, Shusuke Moriuchi, Masahiro Nonaka, Naohiro Tsuyuguchi, Yuzo Terakawa, Takehiro Uda,[...]. J Neurooncol 2018
15

Lesion location implemented magnetic resonance imaging radiomics for predicting IDH and TERT promoter mutations in grade II/III gliomas.
Hideyuki Arita, Manabu Kinoshita, Atsushi Kawaguchi, Masamichi Takahashi, Yoshitaka Narita, Yuzo Terakawa, Naohiro Tsuyuguchi, Yoshiko Okita, Masahiro Nonaka, Shusuke Moriuchi,[...]. Sci Rep 2018
45

Molecular classification of adult gliomas: recent advances and future perspectives.
Marc Barritault, David Meyronet, Fran├žois Ducray. Curr Opin Oncol 2018
2