A citation-based method for searching scientific literature

H Yu, H Yan, J Li, Z Li, X Zhang, Y Ma, L Mei, C Liu, L Cai, Q Wang, F Zhang, N Iwata, M Ikeda, L Wang, T Lu, M Li, H Xu, X Wu, B Liu, J Yang, K Li, L Lv, X Ma, C Wang, L Li, F Yang, T Jiang, Y Shi, T Li, D Zhang, W Yue. Mol Psychiatry 2017
Times Cited: 39Alan P Boyle, Eurie L Hong, Manoj Hariharan, Yong Cheng, Marc A Schaub, Maya Kasowski, Konrad J Karczewski, Julie Park, Benjamin C Hitz, Shuai Weng, J Michael Cherry, Michael Snyder. Genome Res 2012
Times Cited: 1535
List of shared articlesTimes cited

Further evidence for the association between LRP8 and schizophrenia.
Xiao Xiao, Hao Yu, Jun Li, Lu Wang, Lingyi Li, Hong Chang, Dai Zhang, Weihua Yue, Ming Li. Schizophr Res 2020
5

Genome wide association study identifies four loci for early onset schizophrenia.
Suqin Guo, Jiewei Liu, Wenqiang Li, Yongfeng Yang, Luxian Lv, Xiao Xiao, Ming Li, Fanglin Guan, Xiong-Jian Luo. Transl Psychiatry 2021
1

Evaluation of the relationships of the WBP1L gene with schizophrenia and the general psychopathology scale based on a case-control study.
Fanglin Guan, Tong Ni, Wei Han, Huali Lin, Bo Zhang, Gang Chen, Li Zhu, Dan Liu, Tianxiao Zhang. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2020
15

Integrative Analyses Followed by Functional Characterization Reveal TMEM180 as a Schizophrenia Risk Gene.
Jun-Yang Wang, Xiao-Yan Li, Hui-Juan Li, Jie-Wei Liu, Yong-Gang Yao, Ming Li, Xiao Xiao, Xiong-Jian Luo. Schizophr Bull 2021
1


Pathway-wide association study identifies five shared pathways associated with schizophrenia in three ancestral distinct populations.
C Liu, C A Bousman, C Pantelis, E Skafidas, D Zhang, W Yue, I P Everall. Transl Psychiatry 2017
14

Convergent lines of evidence support NOTCH4 as a schizophrenia risk gene.
Yan Zhang, Shiwu Li, Xiaoyan Li, Yongfeng Yang, Wenqiang Li, Xiao Xiao, Ming Li, Luxian Lv, XiongJian Luo. J Med Genet 2021
1