A citation-based method for searching scientific literature

H Yu, H Yan, J Li, Z Li, X Zhang, Y Ma, L Mei, C Liu, L Cai, Q Wang, F Zhang, N Iwata, M Ikeda, L Wang, T Lu, M Li, H Xu, X Wu, B Liu, J Yang, K Li, L Lv, X Ma, C Wang, L Li, F Yang, T Jiang, Y Shi, T Li, D Zhang, W Yue. Mol Psychiatry 2017
Times Cited: 39Max Lam, Chia-Yen Chen, Zhiqiang Li, Alicia R Martin, Julien Bryois, Xixian Ma, Helena Gaspar, Masashi Ikeda, Beben Benyamin, Brielin C Brown, Ruize Liu, Wei Zhou, Lili Guan, Yoichiro Kamatani, Sung-Wan Kim, Michiaki Kubo, Agung A A A Kusumawardhani, Chih-Min Liu, Hong Ma, Sathish Periyasamy, Atsushi Takahashi, Zhida Xu, Hao Yu, Feng Zhu, Wei J Chen, Stephen Faraone, Stephen J Glatt, Lin He, Steven E Hyman, Hai-Gwo Hwu, Steven A McCarroll, Benjamin M Neale, Pamela Sklar, Dieter B Wildenauer, Xin Yu, Dai Zhang, Bryan J Mowry, Jimmy Lee, Peter Holmans, Shuhua Xu, Patrick F Sullivan, Stephan Ripke, Michael C O'Donovan, Mark J Daly, Shengying Qin, Pak Sham, Nakao Iwata, Kyung S Hong, Sibylle G Schwab, Weihua Yue, Ming Tsuang, Jianjun Liu, Xiancang Ma, RenĂ© S Kahn, Yongyong Shi, Hailiang Huang. Nat Genet 2019
Times Cited: 117
List of shared articlesTimes cited

Weak Association Between the Glutamate Decarboxylase 1 Gene (GAD1) and Schizophrenia in Han Chinese Population.
Luwen Zhang, Zhen Li, Qing Liu, Minglong Shao, Fuping Sun, Xi Su, Meng Song, Yan Zhang, Minli Ding, Yanli Lu,[...]. Front Neurosci 2021
0

Genome-wide association study followed by trans-ancestry meta-analysis identify 17 new risk loci for schizophrenia.
Jiewei Liu, Shiwu Li, Xiaoyan Li, Wenqiang Li, Yongfeng Yang, Suqin Guo, Luxian Lv, Xiao Xiao, Yong-Gang Yao, Fanglin Guan,[...]. BMC Med 2021
0

A genome-wide association study reveals a substantial genetic basis underlying the Ebbinghaus illusion.
Zijian Zhu, Biqing Chen, Ren Na, Wan Fang, Wenxia Zhang, Qin Zhou, Shanbi Zhou, Han Lei, Ailong Huang, Tingmei Chen,[...]. J Hum Genet 2021
0

Genetic underpinnings of affective temperaments: a pilot GWAS investigation identifies a new genome-wide significant SNP for anxious temperament in ADGRB3 gene.
Xenia Gonda, Nora Eszlari, Dora Torok, Zsofia Gal, Janos Bokor, Andras Millinghoffer, Daniel Baksa, Peter Petschner, Peter Antal, Gerome Breen,[...]. Transl Psychiatry 2021
0

Genome wide association study identifies four loci for early onset schizophrenia.
Suqin Guo, Jiewei Liu, Wenqiang Li, Yongfeng Yang, Luxian Lv, Xiao Xiao, Ming Li, Fanglin Guan, Xiong-Jian Luo. Transl Psychiatry 2021
1

Novel Risk Loci Associated With Genetic Risk for Bipolar Disorder Among Han Chinese Individuals: A Genome-Wide Association Study and Meta-analysis.
Hui-Juan Li, Chen Zhang, Li Hui, Dong-Sheng Zhou, Yi Li, Chu-Yi Zhang, Chuang Wang, Lu Wang, Wenqiang Li, Yongfeng Yang,[...]. JAMA Psychiatry 2021
6

Integrative Analyses Followed by Functional Characterization Reveal TMEM180 as a Schizophrenia Risk Gene.
Jun-Yang Wang, Xiao-Yan Li, Hui-Juan Li, Jie-Wei Liu, Yong-Gang Yao, Ming Li, Xiao Xiao, Xiong-Jian Luo. Schizophr Bull 2021
0


Variants of GRM7 as risk factor and response to antipsychotic therapy in schizophrenia.
Wei Liang, Hao Yu, Yi Su, Tianlan Lu, Hao Yan, Weihua Yue, Dai Zhang. Transl Psychiatry 2020
4