A citation-based method for searching scientific literature
Calvin B Harley. Nat Rev Cancer 2008
Times Cited: 465
List of shared articlesTimes cited

Therapeutic Targets in Telomerase and Telomere Biology of Cancers.
Rajendra Prasad, Deeksha Pal, Wajid Mohammad. Indian J Clin Biochem 2020
1

Portable glucose meter-utilized label-free and washing-free telomerase assay.
Hyo Yong Kim, Chang Yeol Lee, Hansol Kim, Ki Soo Park, Hyun Gyu Park. Analyst 2020
2

Convertible DNA ends-based silver nanoprobes for colorimetric detection human telomerase activity.
Wenjing Chen, Lei Wang, Rong He, Xiaowen Xu, Wei Jiang. Talanta 2018
4


Cross-Platform Cancer Cell Identification Using Telomerase-Specific Spherical Nucleic Acids.
Zhengjie Liu, Jun Zhao, Ruilong Zhang, Guangmei Han, Cheng Zhang, Bianhua Liu, Zhongping Zhang, Ming-Yong Han, Xiaohu Gao. ACS Nano 2018
25

A Smart DNA Tweezer for Detection of Human Telomerase Activity.
Xiaowen Xu, Lei Wang, Kan Li, Qihong Huang, Wei Jiang. Anal Chem 2018
31Evaluation of intracellular telomerase activity through cascade DNA logic gates.
Wenjing Wang, Shan Huang, Jingjing Li, Kai Rui, Sai Bi, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu. Chem Sci 2017
28

Epigenetic perturbation driving asleep telomerase reverse transcriptase: Possible therapeutic avenues in carcinoma.
Ajay Kumar, Pritish Nilednu, Azad Kumar, Nilesh Kumar Sharma. Tumour Biol 2017
2

Quantitative assays for measuring human telomerase activity and DNA binding properties.
Christopher G Tomlinson, Natsuki Sasaki, Julie Jurczyluk, Tracy M Bryan, Scott B Cohen. Methods 2017
8