A citation-based method for searching scientific literature
Ruocan Qian, Lin Ding, Liwen Yan, Manfei Lin, Huangxian Ju. J Am Chem Soc 2014
Times Cited: 116
List of shared articlesTimes cited

Functionalized nanoprobes for in situ detection of telomerase.
Zhengze Yu, Fan Jiang, Chenchen Hu, Bo Tang. Chem Commun (Camb) 2021
0

In situ imaging of intracellular human telomerase RNA with molecular beacon-functionalized gold nanoparticles.
Tao Xie, Ziyan Fan, Ruilong Zhang, Xiaohe Tian, Guangmei Han, Zhengjie Liu, Zhongping Zhang. Anal Methods 2020
1

Regulation of multiple energy transfer processes in a simple nano-system for sensitive telomerase detection.
Li Zhang, Ming-Fang Hong, Jia-Qing Chen, Jie Peng, Ru-Ping Liang, Jian-Ding Qiu. Anal Chim Acta 2020
2

Cross-Platform Cancer Cell Identification Using Telomerase-Specific Spherical Nucleic Acids.
Zhengjie Liu, Jun Zhao, Ruilong Zhang, Guangmei Han, Cheng Zhang, Bianhua Liu, Zhongping Zhang, Ming-Yong Han, Xiaohu Gao. ACS Nano 2018
25

A Smart DNA Tweezer for Detection of Human Telomerase Activity.
Xiaowen Xu, Lei Wang, Kan Li, Qihong Huang, Wei Jiang. Anal Chem 2018
31

Gold Nanobipyramids as Dual-Functional Substrates for in Situ "Turn On" Analyzing Intracellular Telomerase Activity Based on Target-Triggered Plasmon-Enhanced Fluorescence.
Shenghao Xu, Liping Jiang, Yongyin Nie, Jun Wang, Haiming Li, Yuanyuan Liu, Wei Wang, Guiyun Xu, Xiliang Luo. ACS Appl Mater Interfaces 2018
22

Evaluation of intracellular telomerase activity through cascade DNA logic gates.
Wenjing Wang, Shan Huang, Jingjing Li, Kai Rui, Sai Bi, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu. Chem Sci 2017
28

Advances in the detection of telomerase activity using isothermal amplification.
Xiaojin Zhang, Xiaoding Lou, Fan Xia. Theranostics 2017
21