A citation-based method for searching scientific literature
Ruocan Qian, Lin Ding, Liwen Yan, Manfei Lin, Huangxian Ju. Anal Chem 2014
Times Cited: 52
List of shared articlesTimes cited

Functionalized nanoprobes for in situ detection of telomerase.
Zhengze Yu, Fan Jiang, Chenchen Hu, Bo Tang. Chem Commun (Camb) 2021
0

Gelatin nanoparticles transport DNA probes for detection and imaging of telomerase and microRNA in living cells.
Yuan Zhang, Yida Zhang, Chunmeng Ma, Guoqing Fu, Shuai Mu, Xiaoyan Liu, Haixia Zhang. Talanta 2020
0


Ratiometric Fluorescent Biosensor for Visual Discrimination of Cancer Cells with Different Telomerase Expression Levels.
Changtian He, Zhengjie Liu, Qilong Wu, Jun Zhao, Renyong Liu, Bianhua Liu, Tingting Zhao. ACS Sens 2018
12

A Smart DNA Tweezer for Detection of Human Telomerase Activity.
Xiaowen Xu, Lei Wang, Kan Li, Qihong Huang, Wei Jiang. Anal Chem 2018
31

Evaluation of intracellular telomerase activity through cascade DNA logic gates.
Wenjing Wang, Shan Huang, Jingjing Li, Kai Rui, Sai Bi, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu. Chem Sci 2017
28

Advances in the detection of telomerase activity using isothermal amplification.
Xiaojin Zhang, Xiaoding Lou, Fan Xia. Theranostics 2017
21