A citation-based method for searching scientific literature

Yan Zhao, Shichao Hu, Huaming Wang, Kaiwen Yu, Yan Guan, Xiaoyun Liu, Na Li, Feng Liu. Anal Chem 2017
Times Cited: 25William M Shih, Joel D Quispe, Gerald F Joyce. Nature 2004
Times Cited: 542
List of shared articlesTimes cited

DNA Nanotechnology-Based Biosensors and Therapeutics.
Luyao Shen, Pengfei Wang, Yonggang Ke. Adv Healthc Mater 2021
12

Bioapplications of DNA nanotechnology at the solid-liquid interface.
Wenjing Wang, Sha Yu, Shan Huang, Sai Bi, Heyou Han, Jian-Rong Zhang, Yi Lu, Jun-Jie Zhu. Chem Soc Rev 2019
33

DNA Functional Materials Assembled from Branched DNA: Design, Synthesis, and Applications.
Yuhang Dong, Chi Yao, Yi Zhu, Lu Yang, Dan Luo, Dayong Yang. Chem Rev 2020
104

Programmable and Multifunctional DNA-Based Materials for Biomedical Applications.
Yuezhou Zhang, Jing Tu, Dongqing Wang, Haitao Zhu, Sajal Kumar Maity, Xiangmeng Qu, Bram Bogaert, Hao Pei, Hongbo Zhang. Adv Mater 2018
89