A citation-based method for searching scientific literature

Misawa Niki Ishii, Koji Yamamoto, Masanobu Shoji, Asano Asami, Yuji Kawamata. Toxicology 2017
Times Cited: 33Xuyu Qian, Ha Nam Nguyen, Mingxi M Song, Christopher Hadiono, Sarah C Ogden, Christy Hammack, Bing Yao, Gregory R Hamersky, Fadi Jacob, Chun Zhong, Ki-Jun Yoon, William Jeang, Li Lin, Yujing Li, Jai Thakor, Daniel A Berg, Ce Zhang, Eunchai Kang, Michael Chickering, David Nauen, Cheng-Ying Ho, Zhexing Wen, Kimberly M Christian, Pei-Yong Shi, Brady J Maher, Hao Wu, Peng Jin, Hengli Tang, Hongjun Song, Guo-Li Ming. Cell 2016
Times Cited: 1043
List of shared articlesTimes cited

Multi-lineage Human iPSC-Derived Platforms for Disease Modeling and Drug Discovery.
Arun Sharma, Samuel Sances, Michael J Workman, Clive N Svendsen. Cell Stem Cell 2020
77Progress in the molecular mechanisms of genetic epilepsies using patient-induced pluripotent stem cells.
Ruijiao Zhou, Guohui Jiang, Xin Tian, Xuefeng Wang. Epilepsia Open 2018
3