A citation-based method for searching scientific literature

Karen J Mackenzie, Paula Carroll, Carol-Anne Martin, Olga Murina, Adeline Fluteau, Daniel J Simpson, Nelly Olova, Hannah Sutcliffe, Jacqueline K Rainger, Andrea Leitch, Ruby T Osborn, Ann P Wheeler, Marcin Nowotny, Nick Gilbert, Tamir Chandra, Martin A M Reijns, Andrew P Jackson. Nature 2017
Times Cited: 658Jiaxi Wu, Lijun Sun, Xiang Chen, Fenghe Du, Heping Shi, Chuo Chen, Zhijian J Chen. Science 2013
Times Cited: 1146
List of shared articlesTimes cited

A photoaffinity labeling strategy identified EF1A1 as a binding protein of cyclic dinucleotide 2'3'-cGAMP.
Yingjie Hou, Heng Lu, Jinxin Li, Zhenyu Guan, Jianan Zhang, Wentao Zhang, Changsong Yin, Le Sun, Yaoyang Zhang, Hong Jiang. Cell Chem Biol 2022
1

Classes of therapeutics to amplify the immune response.
Yang Hu, Mark E Burkard. Breast Cancer Res Treat 2022
0

2',3'-Cyclic GMP-AMP Dinucleotides for STING-Mediated Immune Modulation: Principles, Immunotherapeutic Potential, and Synthesis.
Mengdi Shang, Kuan Lu, Wenli Guan, Shujie Cao, Mengtian Ren, Chuanzheng Zhou. ChemMedChem 2022
0

cGAS and cancer therapy: a double-edged sword.
Jia-Min Du, Mei-Jia Qian, Tao Yuan, Rui-Han Chen, Qiao-Jun He, Bo Yang, Qi Ling, Hong Zhu. Acta Pharmacol Sin 2022
0

The cGAS-STING Pathway in Bacterial Infection and Bacterial Immunity.
Nanxin Liu, Xiaoxiao Pang, Hua Zhang, Ping Ji. Front Immunol 2022
4

Second messenger 2'3'-cyclic GMP-AMP (2'3'-cGAMP): Synthesis, transmission, and degradation.
Mincun Su, Jianpei Zheng, Linchuan Gan, Yuxiang Zhao, Yajuan Fu, Qi Chen. Biochem Pharmacol 2022
1

Immunological Classification of Pancreatic Carcinomas to Identify Immune Index and Provide a Strategy for Patient Stratification.
Yi Chen, Didi Chen, Qiang Wang, Yajing Xu, Xiaowei Huang, Felix Haglund, Huafang Su. Front Immunol 2022
0

cGAS/STING cross-talks with cell cycle and potentiates cancer immunotherapy.
Zi-Jie Long, Jun-Dan Wang, Jue-Qiong Xu, Xin-Xing Lei, Quentin Liu. Mol Ther 2022
0

Emerging dimensions of cellular cGAS-STING signaling.
Baptiste Guey, Andrea Ablasser. Curr Opin Immunol 2022
0

The cGAS-STING signaling in cardiovascular and metabolic diseases: Future novel target option for pharmacotherapy.
Patrick Kwabena Oduro, Xianxian Zheng, Jinna Wei, Yanze Yang, Yuefei Wang, Han Zhang, Erwei Liu, Xiumei Gao, Mei Du, Qilong Wang. Acta Pharm Sin B 2022
0

NBS1-CtIP-mediated DNA end resection suppresses cGAS binding to micronuclei.
Salim Abdisalaam, Shibani Mukherjee, Souparno Bhattacharya, Sharda Kumari, Debapriya Sinha, Janice Ortega, Guo-Min Li, Hesham A Sadek, Sunil Krishnan, Aroumougame Asaithamby. Nucleic Acids Res 2022
0

Type-I Interferon Signaling in Fanconi Anemia.
Karima Landelouci, Shruti Sinha, Geneviève Pépin. Front Cell Infect Microbiol 2022
1

TREX1 plays multiple roles in human diseases.
Qing Wang, Juan Du, Shucheng Hua, Ke Zhao. Cell Immunol 2022
0

Control of innate immunity by the cGAS-STING pathway.
Kenta Mosallanejad, Jonathan C Kagan. Immunol Cell Biol 2022
0

Nucleic Acid Sensing Pathways in DNA Repair Targeted Cancer Therapy.
Bingteng Xie, Aiqin Luo. Front Cell Dev Biol 2022
0

ENPP1's regulation of extracellular cGAMP is a ubiquitous mechanism of attenuating STING signaling.
Jacqueline A Carozza, Anthony F Cordova, Jenifer A Brown, Yasmeen AlSaif, Volker Böhnert, Xujun Cao, Rachel E Mardjuki, Gemini Skariah, Daniel Fernandez, Lingyin Li. Proc Natl Acad Sci U S A 2022
0

Nuclear cGAS: sequestration and beyond.
Juli Bai, Feng Liu. Protein Cell 2022
4

Activation of STING by targeting a pocket in the transmembrane domain.
Defen Lu, Guijun Shang, Jie Li, Yong Lu, Xiao-Chen Bai, Xuewu Zhang. Nature 2022
0

Cytoplasmic PARP1 links the genome instability to the inhibition of antiviral immunity through PARylating cGAS.
Fei Wang, Mengmeng Zhao, Boran Chang, Yilong Zhou, Xiangyang Wu, Mingtong Ma, Siyu Liu, Yajuan Cao, Mengge Zheng, Yifang Dang,[...]. Mol Cell 2022
1