A citation-based method for searching scientific literature

Wei Ma, Pan Fu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. J Am Chem Soc 2017
Times Cited: 149Wei Ma, Liguang Xu, André F de Moura, Xiaoling Wu, Hua Kuang, Chuanlai Xu, Nicholas A Kotov. Chem Rev 2017
Times Cited: 216
List of shared articlesTimes cited

Rationally Programming Nanomaterials with DNA for Biomedical Applications.
Liangcan He, Jing Mu, Oleg Gang, Xiaoyuan Chen. Adv Sci (Weinh) 2021
2

Present and Future of Surface-Enhanced Raman Scattering.
Judith Langer, Dorleta Jimenez de Aberasturi, Javier Aizpurua, Ramon A Alvarez-Puebla, Baptiste Auguié, Jeremy J Baumberg, Guillermo C Bazan, Steven E J Bell, Anja Boisen, Alexandre G Brolo,[...]. ACS Nano 2020
344

DNA-Driven Nanoparticle Assemblies for Biosensing and Bioimaging.
Yuan Zhao, Lixia Shi, Hua Kuang, Chuanlai Xu. Top Curr Chem (Cham) 2020
3Engineering of chiral nanomaterials for biomimetic catalysis.
Hongyu Zhang, Si Li, Aihua Qu, Changlong Hao, Maozhong Sun, Liguang Xu, Chuanlai Xu, Hua Kuang. Chem Sci 2020
2

Chiral CdSe nanoplatelets as an ultrasensitive probe for lead ion sensing.
Xiongbin Wang, Junjie Hao, Jiaji Cheng, Junzi Li, Jun Miao, Ruxue Li, Yiwen Li, Jiagen Li, Yuhui Liu, Xi Zhu,[...]. Nanoscale 2019
4

Biomimetic Chiral Photonic Crystals.
Jiawei Lv, Defang Ding, Xuekang Yang, Ke Hou, Xiang Miao, Dawei Wang, Baichuan Kou, Ling Huang, Zhiyong Tang. Angew Chem Int Ed Engl 2019
20