A citation-based method for searching scientific literature

Wei Ma, Pan Fu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. J Am Chem Soc 2017
Times Cited: 149Wei Ma, Maozhong Sun, Pan Fu, Si Li, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. Adv Mater 2017
Times Cited: 65
List of shared articlesTimes cited

Dual-Modal Fe x Cu y Se and Upconversion Nanoparticle Assemblies for Intracellular MicroRNA-21 Detection.
Xiaoqian Jiang, Changlong Hao, Hongyu Zhang, Xiaoling Wu, Liguang Xu, Maozhong Sun, Chuanlai Xu, Hua Kuang. ACS Appl Mater Interfaces 2021
1

DNA Nanomachines for Identifying Cancer Biomarkers in Body Fluids and Cells.
Zaizai Dong, Xinying Xue, Hailun Liang, Jingjiao Guan, Lingqian Chang. Anal Chem 2021
3

Individual Plasmonic Nanoprobes for Biosensing and Bioimaging: Recent Advances and Perspectives.
Jun Ma, Xinyu Wang, Jian Feng, Chengzhi Huang, Zhongcai Fan. Small 2021
1

Present and Future of Surface-Enhanced Raman Scattering.
Judith Langer, Dorleta Jimenez de Aberasturi, Javier Aizpurua, Ramon A Alvarez-Puebla, Baptiste AuguiĆ©, Jeremy J Baumberg, Guillermo C Bazan, Steven E J Bell, Anja Boisen, Alexandre G Brolo,[...]. ACS Nano 2020
344

Tetrahedron Probes for Ultrasensitive In Situ Detection of Telomerase and Surface Glycoprotein Activity in Living Cells.
Xiao Guo, Xiaoling Wu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. Anal Chem 2020
7

DNA-Driven Nanoparticle Assemblies for Biosensing and Bioimaging.
Yuan Zhao, Lixia Shi, Hua Kuang, Chuanlai Xu. Top Curr Chem (Cham) 2020
3

Bioinspired Framework Nucleic Acid Capture Sensitively and Rapidly Resolving MicroRNAs Biomarkers in Living Cells.
Fan Yang, Yaru Cheng, Yiyi Zhang, Wei Wei, Haifeng Dong, Huiting Lu, Xueji Zhang. Anal Chem 2020
12


Recent progress of SERS optical nanosensors for miRNA analysis.
Yudie Sun, Lin Shi, Lan Mi, Ruiyan Guo, Tao Li. J Mater Chem B 2020
6


An accurate and ultrasensitive SERS sensor with Au-Se interface for bioimaging and in situ quantitation.
Xiaoxiao Li, Xiaoyan Duan, Lu Li, Sujuan Ye, Bo Tang. Chem Commun (Camb) 2020
3

Plasmonic Modulation of the Upconversion Luminescence Based on Gold Nanorods for Designing a New Strategy of Sensing MicroRNAs.
Keying Zhang, Feng Lu, Zheng Cai, Shuting Song, Liping Jiang, Qianhao Min, Xingcai Wu, Jun-Jie Zhu. Anal Chem 2020
2

Nucleic Acids Analysis.
Yongxi Zhao, Xiaolei Zuo, Qian Li, Feng Chen, Yan-Ru Chen, Jinqi Deng, Da Han, Changlong Hao, Fujian Huang, Yanyi Huang,[...]. Sci China Chem 2020
14

Engineering of chiral nanomaterials for biomimetic catalysis.
Hongyu Zhang, Si Li, Aihua Qu, Changlong Hao, Maozhong Sun, Liguang Xu, Chuanlai Xu, Hua Kuang. Chem Sci 2020
2

Chimeric DNA-Functionalized Titanium Carbide MXenes for Simultaneous Mapping of Dual Cancer Biomarkers in Living Cells.
Song Wang, Shaohua Wei, Shigong Wang, Xiaohua Zhu, Chunyang Lei, Yan Huang, Zhou Nie, Shouzhuo Yao. Anal Chem 2019
23


Quantitative zeptomolar imaging of miRNA cancer markers with nanoparticle assemblies.
Aihua Qu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Changlong Hao, Xiaoling Wu, Chuanlai Xu, Nicholas A Kotov, Hua Kuang. Proc Natl Acad Sci U S A 2019
29

Nanoconjugates of Ag/Au/Carbon Nanotube for Alkyne-Meditated Ratiometric SERS Imaging of Hypoxia in Hepatic Ischemia.
Xiaojie Qin, Yanmei Si, Dawei Wang, Zhaoyang Wu, Jishan Li, Yadong Yin. Anal Chem 2019
11


MicroRNA Triggered DNA "Nano Wheel" for Visualizing Intracellular microRNA via Localized DNA Cascade Reaction.
Fan Yang, Yaru Cheng, Yu Cao, Yiyi Zhang, Haifeng Dong, Huiting Lu, Xueji Zhang. Anal Chem 2019
15


Intracellular MicroRNA imaging using telomerase-catalyzed FRET ratioflares with signal amplification.
Liman Xian, Haoying Ge, Feng Xu, Ning Xu, Jiangli Fan, Kun Shao, Xiaojun Peng. Chem Sci 2019
13