A citation-based method for searching scientific literature

Wei Ma, Pan Fu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. J Am Chem Soc 2017
Times Cited: 152List of shared articlesTimes cited


Enzyme-mimicking accelerated signal enhancement for visually multiplexed quantitation of telomerase activity.
Lu Sun, Qiao Zhao, Xinli Liu, Yongchun Pan, Yanfeng Gao, Jingjing Yang, Yuzhen Wang, Yujun Song. Chem Commun (Camb) 2020
2

Gelatin nanoparticles transport DNA probes for detection and imaging of telomerase and microRNA in living cells.
Yuan Zhang, Yida Zhang, Chunmeng Ma, Guoqing Fu, Shuai Mu, Xiaoyan Liu, Haixia Zhang. Talanta 2020
1

Carbon Nanocage/Fe3O4/DNA-Based Magnetically Targeted Intracellular Imaging of Telomerase via Catalyzed Hairpin Assembly and Photodynamic-Photothermal Combination Therapy of Tumor Cells.
Fuzhi Shen, Caiyi Zhang, Zhiheng Cai, Jiwei Wang, Xing Zhang, Jeremiah Ong'achwa Machuki, Lin Cui, Shibao Li, Fenglei Gao. ACS Appl Mater Interfaces 2020
2

Telomere elongation-based DNA-Catalytic amplification strategy for sensitive SERS detection of telomerase activity.
Ying Li, Huixia Han, Yingdi Wu, Chuanfeng Yu, Chunnian Ren, Xiaoru Zhang. Biosens Bioelectron 2019
10

Monitoring Telomerase Activity in Living Cells with High Sensitivity Using Cascade Amplification Reaction-Based Nanoprobe.
Huanhuan Fan, Huarong Bai, Qin Liu, Hang Xing, Xiao-Bing Zhang, Weihong Tan. Anal Chem 2019
19