A citation-based method for searching scientific literature

Xiaojie Qiu, Qi Mao, Ying Tang, Li Wang, Raghav Chawla, Hannah A Pliner, Cole Trapnell. Nat Methods 2017
Times Cited: 744Xinyi Guo, Yuanyuan Zhang, Liangtao Zheng, Chunhong Zheng, Jintao Song, Qiming Zhang, Boxi Kang, Zhouzerui Liu, Liang Jin, Rui Xing, Ranran Gao, Lei Zhang, Minghui Dong, Xueda Hu, Xianwen Ren, Dennis Kirchhoff, Helge Gottfried Roider, Tiansheng Yan, Zemin Zhang. Nat Med 2018
Times Cited: 337
List of shared articlesTimes cited

A road map from single-cell transcriptome to patient classification for the immune response to trauma.
Tianmeng Chen, Matthew J Delano, Kong Chen, Jason L Sperry, Rami A Namas, Ashley J Lamparello, Meihong Deng, Julia Conroy, Lyle L Moldawer, Philip A Efron,[...]. JCI Insight 2021
3

Single-cell landscape of the ecosystem in early-relapse hepatocellular carcinoma.
Yunfan Sun, Liang Wu, Yu Zhong, Kaiqian Zhou, Yong Hou, Zifei Wang, Zefan Zhang, Jiarui Xie, Chunqing Wang, Dandan Chen,[...]. Cell 2021
36

Differences in TCR repertoire and T cell activation underlie the divergent outcomes of antitumor immune responses in tumor-eradicating versus tumor-progressing hosts.
Rachel A Woolaver, Xiaoguang Wang, Alexandra L Krinsky, Brittany C Waschke, Samantha M Y Chen, Vince Popolizio, Andrew G Nicklawsky, Dexiang Gao, Zhangguo Chen, Antonio Jimeno,[...]. J Immunother Cancer 2021
0

Single-cell transcriptomics reveal the intratumoral landscape of infiltrated T-cell subpopulations in oral squamous cell carcinoma.
Jingtao Chen, Jiefeng Yang, Huan Li, Zhongyuan Yang, Xing Zhang, Xiyuan Li, Jia Wang, Ying Zhang, Shuwei Chen, Ming Song. Mol Oncol 2021
1

Blinatumomab-induced T cell activation at single cell transcriptome resolution.
Yi Huo, Zhen Sheng, Daniel R Lu, Daniel C Ellwanger, Chi-Ming Li, Oliver Homann, Songli Wang, Hong Yin, Ruibao Ren. BMC Genomics 2021
0

Circulating mucosal-associated invariant T cells identify patients responding to anti-PD-1 therapy.
Sara De Biasi, Lara Gibellini, Domenico Lo Tartaro, Simone Puccio, Claudio Rabacchi, Emilia M C Mazza, Jolanda Brummelman, Brandon Williams, Kelly Kaihara, Mattia Forcato,[...]. Nat Commun 2021
7