A citation-based method for searching scientific literature

Naomi Habib, Inbal Avraham-Davidi, Anindita Basu, Tyler Burks, Karthik Shekhar, Matan Hofree, Sourav R Choudhury, Fran├žois Aguet, Ellen Gelfand, Kristin Ardlie, David A Weitz, Orit Rozenblatt-Rosen, Feng Zhang, Aviv Regev. Nat Methods 2017
Times Cited: 321Suijuan Zhong, Shu Zhang, Xiaoying Fan, Qian Wu, Liying Yan, Ji Dong, Haofeng Zhang, Long Li, Le Sun, Na Pan, Xiaohui Xu, Fuchou Tang, Jun Zhang, Jie Qiao, Xiaoqun Wang. Nature 2018
Times Cited: 197
List of shared articlesTimes cited

Cortical cellular diversity and development in schizophrenia.
Amanda J Price, Andrew E Jaffe, Daniel R Weinberger. Mol Psychiatry 2021
1

PsychENCODE and beyond: transcriptomics and epigenomics of brain development and organoids.
Alexandre Jourdon, Soraya Scuderi, Davide Capauto, Alexej Abyzov, Flora M Vaccarino. Neuropsychopharmacology 2021
1

STAB: a spatio-temporal cell atlas of the human brain.
Liting Song, Shaojun Pan, Zichao Zhang, Longhao Jia, Wei-Hua Chen, Xing-Ming Zhao. Nucleic Acids Res 2021
2

Single-Cell Sequencing of Brain Cell Transcriptomes and Epigenomes.
Ethan J Armand, Junhao Li, Fangming Xie, Chongyuan Luo, Eran A Mukamel. Neuron 2021
8

Elucidating the cellular dynamics of the brain with single-cell RNA sequencing.
Aida Cardona-Alberich, Manon Tourbez, Sarah F Pearce, Christopher R Sibley. RNA Biol 2021
3

Generation of hypothalamic arcuate organoids from human induced pluripotent stem cells.
Wei-Kai Huang, Samuel Zheng Hao Wong, Sarshan R Pather, Phuong T T Nguyen, Feng Zhang, Daniel Y Zhang, Zhijian Zhang, Lu Lu, Wanqi Fang, Luyun Chen,[...]. Cell Stem Cell 2021
0

Microfluidic Single-Cell Omics Analysis.
Xing Xu, Junxia Wang, Lingling Wu, Jingjing Guo, Yanling Song, Tian Tian, Wei Wang, Zhi Zhu, Chaoyong Yang. Small 2020
16