A citation-based method for searching scientific literature

Andrea Ticinesi, Christian Milani, Fulvio Lauretani, Antonio Nouvenne, Leonardo Mancabelli, Gabriele Andrea Lugli, Francesca Turroni, Sabrina Duranti, Marta Mangifesta, Alice Viappiani, Chiara Ferrario, Marcello Maggio, Marco Ventura, Tiziana Meschi. Sci Rep 2017
Times Cited: 77Junjie Qin, Yingrui Li, Zhiming Cai, Shenghui Li, Jianfeng Zhu, Fan Zhang, Suisha Liang, Wenwei Zhang, Yuanlin Guan, Dongqian Shen, Yangqing Peng, Dongya Zhang, Zhuye Jie, Wenxian Wu, Youwen Qin, Wenbin Xue, Junhua Li, Lingchuan Han, Donghui Lu, Peixian Wu, Yali Dai, Xiaojuan Sun, Zesong Li, Aifa Tang, Shilong Zhong, Xiaoping Li, Weineng Chen, Ran Xu, Mingbang Wang, Qiang Feng, Meihua Gong, Jing Yu, Yanyan Zhang, Ming Zhang, Torben Hansen, Gaston Sanchez, Jeroen Raes, Gwen Falony, Shujiro Okuda, Mathieu Almeida, Emmanuelle LeChatelier, Pierre Renault, Nicolas Pons, Jean-Michel Batto, Zhaoxi Zhang, Hua Chen, Ruifu Yang, Weimou Zheng, Songgang Li, Huanming Yang, Jian Wang, S Dusko Ehrlich, Rasmus Nielsen, Oluf Pedersen, Karsten Kristiansen, Jun Wang. Nature 2012
Times Cited: 2929
List of shared articlesTimes cited

Classical methods and perspectives for manipulating the human gut microbial ecosystem.
Jorge Armando Jiménez-Avalos, Gerardo Arrevillaga-Boni, Lorena González-López, Zaira Yunuen García-Carvajal, Marisela González-Avila. Crit Rev Food Sci Nutr 2021
4

Association Between Gut Microbiome and Frailty in the Older Adult Population in Korea.
Mi Young Lim, Seungpyo Hong, Jung-Ha Kim, Young-Do Nam. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2021
1

Comparison of the gut microbiota of short-term and long-term medical workers and non-medical controls: a cross-sectional analysis.
Ning Zheng, Sheng-Hui Li, Bo Dong, Wen Sun, Huai-Rui Li, Yong-Li Zhang, Peng Li, Zhi-Wei Fang, Chang-Ming Chen, Xiu-Yan Han,[...]. Clin Microbiol Infect 2021
1

Adjusting for age improves identification of gut microbiome alterations in multiple diseases.
Tarini S Ghosh, Mrinmoy Das, Ian B Jeffery, Paul W O'Toole. Elife 2020
25