A citation-based method for searching scientific literature

Jose F Moruno-Manchon, Edward C Koellhoffer, Jayakrishnan Gopakumar, Shashank Hambarde, Nayun Kim, Louise D McCullough, Andrey S Tsvetkov. Aging (Albany NY) 2017
Times Cited: 37Yutaka Kanoh, Seiji Matsumoto, Rino Fukatsu, Naoko Kakusho, Nobuaki Kono, Claire Renard-Guillet, Koji Masuda, Keisuke Iida, Kazuo Nagasawa, Katsuhiko Shirahige, Hisao Masai. Nat Struct Mol Biol 2015
Times Cited: 102
List of shared articlesTimes cited

Regulation of PDGFR-β gene expression by targeting the G-vacancy bearing G-quadruplex in promoter.
Juan-Nan Chen, Yi-de He, Hui-Ting Liang, Ting-Ting Cai, Qi Chen, Ke-Wei Zheng. Nucleic Acids Res 2021
1

Identification of LARK as a novel and conserved G-quadruplex binding protein in invertebrates and vertebrates.
Kangkang Niu, Lijun Xiang, Ying Jin, Yuling Peng, Feng Wu, Wenhuan Tang, Xiaojuan Zhang, Huimin Deng, Hui Xiang, Sheng Li,[...]. Nucleic Acids Res 2019
22

G-quadruplex DNA: a novel target for drug design.
Fang-Yuan Teng, Zong-Zhe Jiang, Man Guo, Xiao-Zhen Tan, Feng Chen, Xu-Guang Xi, Yong Xu. Cell Mol Life Sci 2021
23