A citation-based method for searching scientific literature

Fernando J Martinez, Harold R Collard, Annie Pardo, Ganesh Raghu, Luca Richeldi, Moises Selman, Jeffrey J Swigris, Hiroyuki Taniguchi, Athol U Wells. Nat Rev Dis Primers 2017
Times Cited: 294Paul J Wolters, Harold R Collard, Kirk D Jones. Annu Rev Pathol 2014
Times Cited: 360
List of shared articlesTimes cited

Inhibiting Sialidase-Induced TGF-β1 Activation Attenuates Pulmonary Fibrosis in Mice.
Tejas R Karhadkar, Thomas D Meek, Richard H Gomer. J Pharmacol Exp Ther 2021
1


The role of natural products in the prevention and treatment of pulmonary fibrosis: a review.
Liqun Wang, Sha Li, Yuqin Yao, Wenya Yin, Tinghong Ye. Food Funct 2021
5

Co-delivery of siPTPN13 and siNOX4 via (myo)fibroblast-targeting polymeric micelles for idiopathic pulmonary fibrosis therapy.
Jiwei Hou, Qijian Ji, Jie Ji, Shenghong Ju, Chun Xu, Xueqing Yong, Xiaoxuan Xu, Mohd Muddassir, Xiang Chen, Jinbing Xie,[...]. Theranostics 2021
2

Regorafenib-Attenuated, Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis by Inhibiting the TGF-β1 Signaling Pathway.
Xiaohe Li, Ling Ma, Kai Huang, Yuli Wei, Shida Long, Qinyi Liu, Deqiang Zhang, Shuyang Wu, Wenrui Wang, Guang Yang,[...]. Int J Mol Sci 2021
0

CREB-dependent LPA-induced signaling initiates a pro-fibrotic feedback loop between small airway basal cells and fibroblasts.
Shyam Nathan, Haijun Zhang, Mirko Andreoli, Philip L Leopold, Ronald G Crystal. Respir Res 2021
1

Mitochondrial dynamics and mitophagy in lung disorders.
Archana Sharma, Shaniya Ahmad, Tanveer Ahmad, Shakir Ali, Mansoor Ali Syed. Life Sci 2021
0

Gremlin2 Activates Fibroblasts to Promote Pulmonary Fibrosis Through the Bone Morphogenic Protein Pathway.
Caijuan Huan, Wangting Xu, Yaru Liu, Kexin Ruan, Yueli Shi, Hongqiang Cheng, Xue Zhang, Yuehai Ke, Jianying Zhou. Front Mol Biosci 2021
0

Long Noncoding RNA FENDRR Inhibits Lung Fibroblast Proliferation via a Reduction of β-Catenin.
Lakmini Kumari Senavirathna, Yurong Liang, Chaoqun Huang, Xiaoyun Yang, Gayan Bamunuarachchi, Dao Xu, Quanjin Dang, Pulavendran Sivasami, Kishore Vaddadi, Maria Cristina Munteanu,[...]. Int J Mol Sci 2021
0

Extracellular HSP90α Interacts With ER Stress to Promote Fibroblasts Activation Through PI3K/AKT Pathway in Pulmonary Fibrosis.
Jinming Zhang, Wenshan Zhong, Yuanyuan Liu, Weimou Chen, Ye Lu, Zhaojin Zeng, Yujie Qiao, Haohua Huang, Xuan Wan, Wei Li,[...]. Front Pharmacol 2021
0