A citation-based method for searching scientific literature

Pei-Hsin Kuo, Shi-Rui Gan, Jie Wang, Raymond Y Lo, Karla P Figueroa, Darya Tomishon, Stefan M Pulst, Susan Perlman, George Wilmot, Christopher M Gomez, Jeremy D Schmahmann, Henry Paulson, Vikram G Shakkottai, Sarah H Ying, Theresa Zesiewicz, Khalaf Bushara, Michael D Geschwind, Guangbin Xia, S H Subramony, Tetsuo Ashizawa, Sheng-Han Kuo. Parkinsonism Relat Disord 2017
Times Cited: 27Ketan Jhunjhunwala, M Netravathi, Meera Purushottam, Sanjeev Jain, Pramod Kumar Pal. J Clin Neurosci 2014
Times Cited: 18
List of shared articlesTimes cited

SCA2 presenting as a focal dystonia.
Nan Cheng, Heather M Wied, James J Gaul, Lauren E Doyle, Stephen G Reich. J Clin Mov Disord 2018
3


Establish a Nomogram to Predict Falls in Spinocerebellar Ataxia Type 3.
Junyu Lin, Lingyu Zhang, Bei Cao, Qianqian Wei, Ruwei Ou, Yanbing Hou, Xinran Xu, Kuncheng Liu, Xiaojing Gu, Huifang Shang. Front Neurol 2021
2